5G-verkkoa käyttävien palvelujen kehitys käy kuumana, vaikka 5G-verkoille ei olla edes luotu standardia vielä. Miten 5G-palveluja sitten kehitetään? Maailman ensimmäinen avoin 5G-testiverkko Oulussa rakennettiin nimenomaan yritysten käyttöön. Mittava pilottihankkeiden kokonaisuus onkin nousemassa Oulun Etu-Lyöttyyn ja Karjasillalle.

Mobiilidatan käyttö Suomessa on lähes kaksinkertaistunut joka vuosi vuodesta 2012 eteenpäin. Huimaa kasvua selittää eniten se, että laitteet ja mobiilisovellukset ovat kehittyneet. Nopea tiedonsiirto on lisännyt paljon datasiirtoa vaativien palvelujen, kuten videosisältöjen käyttöä mobiiliverkossa. Myös rajattomien liittymäsopimusten yleisyys on vaikuttanut siihen, että juuri Suomessa uudet palvelut on omaksuttu nopeasti. Suoratoistopalvelut, kuten YouTube, Netflix ja Yle Areena ovat yhä useammalla jokapäiväisessä käytössä. Lisääntynyt videoiden toisto aiheuttaa jo paineita nykyiselle 4G-verkolle.

Tiedonsiirron uudet vaatimukset

Kehitys jatkuu. Huipputerävät 4K-videot ovat vasta yleistymässä. 360° videoiden jakamiselle on jo monta alustaa, ja suoratoistollekin alkaa olla enenevästi kysyntää. Virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todellisuus (AR) vaativat suuria datanopeuksia ja paljon kaistaa. Toteutusta vaille on myös esineiden internet (Internet of Things, IoT), jossa laitteet kommunikoivat keskenään. IoT tulee mahdollistamaan automaation laajenemisen uusille alueille.

Valtava siirtonopeus, minimaalinen viive ja mahdollisuus yhdistää verkkoon keskenään kommunikoivia laitteita ovat ne kolme keskeistä ominaisuutta, joiden takia 5G-verkkoja kehitetään. Esimerkiksi liikenteen automaatio vaatii toteutuakseen aivan minimaalista viivettä tiedonsiirrossa. Kysymys on nopeuden lisäksi luotettavuudesta ja turvallisuudesta.

Älyliikenteen toteutuminen on yksi suurimmista muutoksista arkiseen elämään, joita 5G voi tuoda. Toinen ovat älykkäät ympäristöt. Eräs pilottikohde on nousemassa Oulun Karjasillalle.

Käyttäjälähtöinen arkielämän 5G-testiympäristö Ouluun

Oulun Taka-Lyöttyssä sijaitsevassa Caritaksen palvelutalossa aletaan kokeilla, miten erilaisten tunnistinten avulla voidaan välittää hoitajille asiakkaiden hyvinvointiin liittyvää tietoa. Kun asiakas esimerkiksi ottaa lääkkeet dosetista, toiminta kirjautuu hoitajille saman tien.

Palvelutalo toimii 5G-testiympäristönä. Testauksen tuloksia tullaan hyödyntämään, kun Karjasillalle rakennetaan kokonaan uudenlainen älykkään asumisen alue, Karjasillan Verstas.

Kehitystyö ei pääty siihen. Karjasillan Verstas toimii testaus- ja pilottiympäristönä myös muille yrityksille. Asumiseen liittyviä tuotteita ja palveluita voidaan kehittää yhdessä asukkaiden kanssa. Tätä varten alueelle perustetaan myös Business Lab ja Living Lab.

Kehitystyöstä syntyvien tulosten kaupallistamisen areena tulee olemaan Karjasillan koulu, minne Business Lab sijoittuu. Menemme vahvasti liiketoiminta edellä. Aiomme viedä Karjasillan konseptin kansainvälisille markkinoille, kertoo Hartelan rakennuttajapäällikkö Matti Tarkiainen Ylen haastattelussa.Karjasillan hankkeessa on hienoa se, että se on käyttäjälähtöinen ja digitaalinen 5G-testiympäristö arkielämässä.

Karjasillan hanke on osa Oulun yliopiston ja VTT:n rakentaman avoimen 5GTN-testiverkoston toimintaa. 5G-kehitysympäristö 5GTN on valjastettu erityisesti yritystoiminnan käyttöön. Mukana on jo suuri joukko yrityksiä, joiden kanssa 5G-teknologiaa tullaan testaamaan usealla sovellusalueella.

Myös älyliikenteen kehittäjät ovat tarttuneet mahdollisuuteen. Suomen ensimmäinen robottiautojen hallinnoimiseen tarkoitettu 5G-verkko ja sen ensimmäiset tuki­asemat valmistuvat ensi talven aikana Oulu Zonen testiradalle.

Mihin suuntaan 5G-verkkoa käyttävät palvelut kehittyvät?

Mobile-Communications-From-1G-to-5G
Mobiiliyhteyksien kehittyminen 1G:stä 5G:een. (klikkaa isommaksi) Infografiikka: Euroopan komissio

Oulun Karjasillan Living Lab on hyvä esimerkki siitä, miten 5G-palvelut kehittyvät. Kaupallisilla palveluilla pitää olla käyttäjiä.

Teknologiaa toteutetaan käyttäjien ehdoilla ja tavoitteena on tehdä arkisista asioista vaivattomampia, Oulun 5G-testiverkon projektipäällikkö Olli Liinamaa tiivistää

Oulussa järjestettiin kesäkuussa 2017 langattoman tiedonsiirron konferenssi EUCNC 2017. Kongressin osana järjestettiin 5GFWD-hackathon, jossa huippukoodarit ympäri maailman ratkoivat toimeksiantajayritysten asettamia ongelmia. Voittoisat ideat tukevat Liinamaan näkemystä 5G-palveluiden käyttäjälähtöisyydestä. Älylasiratkaisu langattoman tuotannon toteuttamiseksi sekä virtuaalitodellisuutta hyödyntävä opetusalusta lähtevät ehdottomasti käyttäjän tarpeista.

Onko sovelluksen kehittäminen 5G-verkkoa käyttävälle ratkaisulle jotenkin erilaista?

Ei siinä lähtökohtaisesti mitään erilaista ole”, kertoo MeKiwin sovelluskehittäjä Ilkka Koiste. “Ero tulee siinä, että 5G-verkko mahdollistaa sellaisten ideoiden toteuttamisen, jotka olisivat 4G-verkossa vähintään epäkäytännöllisiä teknisistä rajoitteista johtuen.

Oulu on 5G:n kotikaupunki. Perusteet väitteelle löytyvät pitkän linjan kehitystyöstä radiotekniikan alalla. Perustuuhan kaikki langaton tiedonsiirto tavalla tai toisella radiotekniikkaan.

5G-tekniikkaa tehtiin EUCNC 2017 -konferenssiviikolla Oulussa tutuksi myös suurelle yleisölle. Luonteva ympäristö esitellä sitä, millaisia voisivat olla 5G-verkossa toteutettavat lisätyn todellisuuden palvelut oli tietenkin torin kulmilla!

Katso 5G Oulu Live 360°

Lue Kalevan juttu: Oulu on aivan ehdottomasti 5G:n kotikaupunki.

5G-verkko tulee olemaan rakenteeltaan erilainen kuin nykyiset tietoliikenneverkot. Se ei korvaa niitä, vaan tulee toimimaan täydentävänä nykyisten verkkojen rinnalla. Lue täältä 5G-tekniikka lyhyesti