Tarvelähtöinen digitalisointi. Globaali alustaliiketoiminta. Uuden luominen tyhjästä. Strateginen kumppanuus. Blogissamme neljä ajattelemisen arvoista tulokulmaa innovaatiotoimintaan.

Innovation in Business -iltapäivän puheenvuoroissa kuultiin kolme kiinnostavaa näkökulmaa innovointiin ja yritystoimintaan. Koska paikalla oli tekevää väkeä, kiinnostavat jutut jatkuivat alustusten jälkeenkin.

Kuka digitalisoi tanssilavan ja maitolaiturin?

Business Oulun ICT-alan toimialapäällikkö Janne Mustonen on sitä mieltä, että kaikki mitä voidaan digitalisoida, tullaan digitalisoimaan. Mustosen luettelemien esimerkkien jälkeen tuntuu vaikealta keksiä mitään, mitä ei voisi digitalisoida.

Yritystoiminta lähtee aina siitä, että on tarve, johon omalla tuotteella tai palvelulla vastataan. Digitalisointi on uusi tapa ratkaista tarve.

Kuka digitalisoi tarpeemme saada tietoa? Kuka digitalisoi tarpeemme jakaa kokemuksia? Kuka digitalisoi elokuvabisneksen? Kuka digitalisoi tarpeemme löytää kumppani? Yahoo. Facebook. Netflix. Tinder. Muitakin on. Kilpailu kehittää palvelutuotteita myös digipalvelujen maailmassa.

Kaiken takana on tarve.

Mustonen otti esille myös alustatalouden kehityksen. Digitaaliset alustat mahdollistavat kokonaisen yritystoiminnan pyörittämisen ilman omia tuotantovälineitä. Ensimmäiset täysin alustalla toimivat yritykset ovat kasvaneet nopeasti maailmanlaajuisiksi toimijoiksi. Airbnb:tä käyttää moni oululainenkin, ja vaikka Uber ei Oulussa toimikaan, kaikki tietävät sen kyllä.

Alustatalouden esimerkkejä ei tosin tarvitse maailmalta hakea. Tilaisuudessa mukana oli digitaalisella alustalla toimiva Cleantech-yritys Solved, jolla on toimisto myös Oulussa.

Muuta maailmaa osana globaalia tiimiä

Solved on yhteisö, jossa asiantuntijat, kunnat, teollisuuden toimijat ja sijoittajat kohtaavat. Solvedin alustalla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ratkotaan ympäristöön liittyviä kestävän kehityksen haasteita ja kehitetään älykkäitä ratkaisuja kaupungeille ja yhteisöille, kuvailee Solvedin toimintaa Community Manager Päivi Lohikoski.

Lohikosken mukaan virtuaalinen alustatyö on maailmalla jo yleistä. Virtuaalinen globaali työ tarjoaa uusia mahdollisuuksia menestyä kehitysprojekteissa. Lisäksi virtuaalisen työn tuoma vapaus sopii hyvin pienyrittäjille ja freelancereille. Tulevaisuudessa työelämä tulee olemaan yhä pirstaleisempaa ja lisäksi projektiperustaista, mikä tarjoaa uusia rekrytointimahdollisuuksia globaalisti toimiville yrityksille kuten Solved.

Globalisaatio ja digitalisaatio ovat tuoneet kulttuurit yhä lähemmäksi toisiaan ja maailma on nyt entistäkin pienempi. Kauan sitten globalisaatio tarkoitti uusien mannerten ja merten valloituksia, mutta nyt se tarkoittaa kaupankäyntiä ja yhteisten merkitysten ja verkostojen luomista tietoverkoissa.

Olemme itsessämme media. Toimimme positiivisella ja keskustelevalla otteella  muuttaen samalla työkulttuureja, määrittelee Lohikoski.

Uutta innovaatiota viritellessä kaikki apu on eteenpäin

MeKiwin monitoimimies Jan-Markus Mört on saatellut matkaan jo monta digitaalista innovaatiota. Silti hän näkee kehityksen olevan vasta alussa. Uusi idea voi tulla paikkaamaan jo olemassa olevaa ongelmaa, mutta se voi myös olla luomassa täysin uutta markkina-aluetta tyhjästä.

Digimaailma on edelleen lapsenkengissä. Moni hyvä ajatus voi herkästi jäädä toteuttamatta, tai tie nousta pystyyn vain, koska täsmäaseita ennakkoluulojen karsimiseen ei ole valjastettu käyttöön asti. Kun puurtaa ideansa kanssa yksin, ei näe sitä niin kuin toiset näkevät.

MeKiwin Jan-Markus Mört kertoo kuinka idea jalostuu innovaatioksi.

Etenkin alussa on hyvä testata ja haastaa omaa ajatusta käyttämällä ideaa ensi alkuun oman lähipiirin läpi, vinkkaa Mört. Sieltä paljastuvat ensimmäiset epäilyt ja ennakkoluulot. Sen jälkeen idean kehittämisessä osataan tuoda esille se, minkä itse luuli olevan ilmiselvää, mutta mitä tavoiteltu käyttäjä ei näe.

Mihin tarpeeseen palvelu on tulossa, mitä lisäarvoa se antaa ja miten se eroaa ehkä jo markkinoilta löytyvistä vastaavanlaisista tuotteista? On hyvä kurottaa omia kumppaneita, perheenjäseniä ja mitä tahansa sidosryhmää kohti objektiivisen palautteen perässä.

Yhdessä ideaa jalostamalla siitä tulee pitkälle mietitty aidosti tarpeellinen tulevaisuuden markkinaraketin siemen, minkä kanssa on mukava lähteä maailmaa valloittamaan, Jan-Markus Mört kannustaa.

Asiakassuhteesta strategiseen kumppanuuteen

Anssi Puutio korosti strategista kumppanuutta tilaajan ja palveluntarjoajan välillä.
Anssi Puutio korosti strategista kumppanuutta tilaajan ja palveluntarjoajan välillä.

Anssi Puutio Asianajotoimisto PPV Lexistä korosti kumppanuuksien merkitystä. Yrityksen alkutaipaleella rahoittajakumppanilla voi olla ratkaiseva merkitys selviytymiselle. Rahoittajalta ei vaadita pelkästään kärsivällisyyttä ja joustoa. Rahoittaja voi tukea monella tavalla, vaikka aukomalla ovia ja vahvistamalla yrittäjän verkostoja.

Avoimuus on kumppanuudessa ehdoton edellytys. Puutio käytti esimerkkinä kajaanilaisen Symbiconin innovaatiotaipaletta ja matkaa maailmalle. Symbicon valmistaa LCD-mainosnäyttöjä ulkokäyttöön sekä olosuhteiltaan vaativiin välitiloihin ulko- ja sisätilan välillä. Tällä hetkellä yrityksen tuotteita viedään 30 eri maahan.

Myös Symbiconin taipaleella on ollut takaiskuja ja vaikeita aikoja. Puutio kertoi, miten yrittäjän avoimuus kaikissa tilanteissa on rakentanut luottamuksen kumppanien kesken ja vaikeista ajoista on menty läpi. Puutio korosti, että yritysten välinen suhde ei ole vain tilaajan ja palveluntarjoajan välinen suhde. Parhaimmillaan se on strateginen kumppanuus, joka tukee molempia. Tällaisia kannattaa rakennella ja niistä kannattaa pitää huolta.

Symbiconin perustaja ja toimitusjohtaja Pasi Karppanen lähetti Anssi Puution kautta terveisensä Innovation in Business -illan yleisölle.

Verkostoitukaa, olkaa aktiivisia. Käyttäkää toisten verkostoja kun omat loppuvat. On tärkeää löytää oikeat asiantuntijat täydentämään omaa osaamista. Vaikeaan tilanteeseen pitää hankkia oikea ja paras apu, kuuluivat terveiset.

Yrittäminen on kova laji, todettiin. Yrittämiseen kuuluu myös yksinäisyys. Kumppanuudet ja verkostot kannattelevat ja mahdollistavat. Innovaatiotoimintaan tarvitaan aina muita ihmisiä. Olipa alustasi globaali digitaalinen työskentelyalusta tai keittiön vahakangasliina, joukkueen kokoonpano ratkaisee.

Socializing Friday

Socializing Friday on rento tapahtuma työviikon päätteeksi. Illan järjestäjä voi tarjota alkuun ohjelmaa, minkä jälkeen iltapäivä jatkuu vapaamuotoisissa merkeissä. Socializing Friday on mukava tilaisuus tutustua erilaisiin yrityksiin ja ihmisiin. Socializing Friday -iltoja isännöi Oulun Isokadulla sijaitseva Njetworking Inn.

Innovation in Business -iltapäivää vietettiin 3.2.2017. Järjestäjinä olivat Business Oulu, Asianajotoimisto PPV Lex ja MeKiwi Oy.