Kiertotaloudesta tulee kymmenen vuoden sisään valtavirtaa, sanoo Sitran kiertotalouden projektijohtaja Kalevi Herlevi. Tähän suuntaan ohjaavat paitsi ympäristösyyt, myös asiakastarpeen muutos kohti kokonaisvaltaisia palveluja. Kehitys on erinomaisen toivottavaa, mutta asettaa käyttöliittymäsuunnittelulle kovan haasteen. Vain helppokäyttöinen palvelu omaksutaan.

Kiertotalouden perusidea on, että käytettyjä materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Myös hävikin ja sivuvirtojen hyödyntäminen kuuluu kiertotalouteen.

Materiaalien kierron muuttamisessa kannattavaksi liiketoiminnaksi on digitaalinen teknologia avainasemassa.

Kiertotalouden edistämiseen Suomessa on erityisesti sitoutunut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, joka on nostanut kiertotalouden yhdeksi kärkiteemoistaan.

Sitran arvion mukaan vuoteen 2030 mennessä kiertotalouden arvonlisä Suomen kansantalouteen voi olla vähintään kolme miljardia euroa vuosittain.

Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut on myös yksi hallituksen kärkihankkeista.

World Circular Economy Forum 2017

Sitran koollekutsuma Kansainvälinen kiertotalousfoorumi kokosi Helsinkiin 1500 kiertotalouden avainhenkilöä ympäri maailmaa. Suomi näyttää todellakin olevan kiertotalouden edelläkävijä; tapahtumalavalla nähtiin paljon inspiroivia suomalaisesimerkkejä.

Perinteikäs toimistokalusteiden valmistaja Martela tarjoaa toimistojen elinkaarimalliin perustuvaa Parhaat työympäristöt -palvelua. Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi valotti palvelun syntyä kertomalla, että Martela ei voinut enää vastata asiakkaan tarpeeseen pelkästään toimittamalla kalusteita.

Tuottaaksemme asiakkaalle arvoa meidän tulee toimittaa kokonaisratkaisua.

Kokonaisratkaisun toteuttamisen mahdollistaa internet, jossa voi yhdistää monta toimintoa yhden verkkopalvelun taakse. Tämä asettaa haastetta palvelun suunnittelulle. Vaikka palvelun tuottamisen prosessi olisi kuinka monitahoinen, asiakas käyttää sitä yhdellä verkkopalvelulla tai mobiilisovelluksella, jonka on lisäksi oltava sujuva ja helppokäyttöinen.

Kiertotalouden kiinnostavimmat

Sitra on koonnut inspiroivia yritysesimerkkejä Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalle. Myös Martelan Parhaat työympäristöt – palvelu on listalla.

Kuluttajapalvelujen osuus kiertotaloudessa lisääntyy. Kiertotalouden kiinnostavimmat -listan 48 yrityksestä 20 tuottaa kuluttaja-asiakkaalle suunnattua palvelua. Kaupasta ostettavien kierrätystuotteiden rinnalle tasavahvasti ovat tulleet mobiilissa ja verkossa käytettävät palvelut.

Yleisimmät liiketoimintamallit kuluttajapalveluissa perustuvat toistaiseksi jakamisalustan käyttöön. Toisena tulevat ratkaisut, joissa asiakas hankkii tuotteen käyttöoikeuden kokonaispalveluna.

Kiertotalouden viisi liiketoimintamallia

Hyvälle innovaatiolle on oltava loistava käyttöliittymä

Myös ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta tutkiva Sigchi International on nostanut kiertotalouden tarkasteluun. Vuoden 2016 Maailman käytettävyyspäivää vietettiin teemalla Sustainable UX. Oulussa maailman käytettävyyspäivän tapahtumaa isännöi VTT.

Oulun Jätehuollon ympäristöpäällikkö Katri Päivärinta toi esiin puheenvuorossaan, että kiertotalous ei ole pelkästään teollisuuden ja yritysten asia. Kuluttajapalvelut ovat nousemassa sitä mukaa, kun verkko- ja mobiilialustat tekevät palvelut kuluttajille helpommiksi käyttää. Myös Päivärinta nosti esille asiakashyödyn löytämisen.

Moni hyvä kiertotalousidea odottaa toteutumistaan siksi, että palvelun käyttö on edelleen kuluttajalle hankalaa. Toinen kynnystekijä on se, että palvelumalli on saatava liiketaloudellisesti kannattavaksi. Kun onnistutaan määrittelemään asiakashyöty ja tekemään palvelusta helppokäyttöinen, onnistumisen osatekijät ovatkin kasassa.

Päivärinnan mukaan vain helppokäyttöinen palvelu omaksutaan. Käytettävyyden toteutuminen on edellytys sille, että terveyden ja ympäristön kannalta kestävät palvelut yleistyvät.

Käyttöliittymä kuin ajatus

MeKiwin käyttöliittymäsuunnittelija Jan-Markus Mört on Päivärinnan kanssa samoilla linjoilla.

Palvelun suunnittelussa on palattava ajoittain taaksepäin. Pitää palauttaa pöydälle se, että kenelle ja mihin käyttöön tätä tuotetta kehitetään. Oman vision on hyvä olla alusta asti linjassa kohderyhmän tarpeen kanssa, kuvailee Mört. Jos tuotekehitys aloitetaan jostain muusta tavoitteesta, tai jopa valmista tuotetta lähdetään konseptoimaan täysin toiselle käyttäjäkunnalle – on edessa kohtuullisen kova urakka.

Käyttöliittymän pitää toimia niin kuin ajatus, niin että kun mihin käyttäjän silmä seuraavaksi kääntyy, siellä on painike odottamassa. Käyttäjäkokemuksen oltava miellyttävä ja turvallinen. Asiakkaan pitää koko ajan tietää, mitä hän on tehnyt ja mitä hänen pitää tehdä seuraavaksi, että palvelun käyttö etenee niin kuin hän haluaa.

Tähän päästään, kun asiakasnäkökulmaa on riittävästi painotettu itse palvelun suunnittelussa.

Palvelun muotoilu on monivaiheinen prosessi, jossa melko väistämättä jää välillä jumittamaan. Ulkopuolisen asiantuntijan näkemys saattaa silloin potkaista kehityksen uudelleen liikkeelle.

Juuri siinä vaiheessa asiakas yleensä tulee meidän Workshopiin, vahvistaa Mört.

Kiinnostaako kiertotalous?

WCEF2017 – tapahtuman verkkosivut.

World Circular Economy Forum 2017 – tapahtuman puheenvuorot ovat jälkeenpäin katsottavissa. Katso puheenvuorot täältä.

Ylen julkaisema artikkeli Helsingin kiertotalousfoorumista.

The Guardianin julkaisema artikkeli Suomesta kiertotalouden edelläkävijänä.