Yritysten välinen yhteistyö antaa mahdollisuuden rakentaa jokaiseen projektiin tiimi, joka parhaiten pystyy vastaamaan asiakkaan tarpeeseen. Tämä luo hyvät edellytykset oppimiselle ja turvaa tulevaisuuden toimintaedellytyksiä. Myös projektien kannattavuus paranee
Lue lisää

Oletko koskaan vieraillut verkkosivustolla, joka on sekava, vaikeasti hahmotettava ja hankala käyttää? Edellä kuvatun kaltaiset sivut ovat saavutettavuuden näkökulmasta huonosti suunnitellut ja toteutetut.
Lue lisää

Yhteistyö tuottaa parempia innovaatioita. Varsinkin teknologinen yhteistyö lisää pienen yrityksen onnistumisen mahdollisuuksia. Silti, joidenkin tutkimusten mukaan pienet yritykset tekevät vähemmän innovaatioyhteistyötä kuin suuret yritykset. Alkavassa kolmen blogin sarjassa kerromme, miten yhteistyö on auttanut MeKiwiä innovaatiotoiminnassa.
Lue lisää

MeKiwin kasvun ja kehityksen taustalla ovat avoimen innovaation periaatteet. Ne ovat kasvattaneet tuottavuutta ja tehokkuutta sekä lisänneet liiketoimintamahdollisuuksien määrää. Haluamme jakaa tapaamme toteuttaa avointa innovaatiota muillekin, sillä aiheesta on tulossa entistä ajankohtaisempi. Avoin innovaatio on merkittävä osa Euroopan unionin seuraavaa puiteohjelmaa, Horisontti Eurooppaa. Lue lisää

As Virtual Reality takes over the world by storm, visionary businesses already started to embrace VR technology and create an asset from this emerging trend.

Altho VR got its popularity from VR games, nowadays it’s far from being a niche product and its benefits have transferred into the wider business sphere.  By 2020, the number of VR headsets sold is predicted to reach 82 million – a 1,507% increase from 2017 predicted total, so it’s the right time to jump into the board!

Here are 3 easy ways for you to create a difference in your business by using Virtual Reality;

1- Step Up Your Marketing Game with Virtual Reality Experience

If your company manufactures and sells products,  then buckle up – because your whole world is about to change!

Virtual Reality invites you to promote products in an entirely new way. Virtual reality drives emotional engagement and connects people to your brand in ways that traditional product-based ads can’t!  

 VR showroom: Empower your customers to make faster purchasing decisions without needing to visit a physical and very expensive showroom! Demonstrate your products in a realistic VR showroom! You can give your clients an immersive product description even testing session and help them to experience your brand!

Pro tip: Works perfectly for Marketing events or roadshows!

 

 

2- VR in HR: Hire, Train, Test Your Employee in Virtual Reality!

Virtual reality is going to have a major impact on every function in human resources, from recruitment to training!  

 

Work Safety: VR provides a safe space for employees to practice their skills. With VR, employees can repeat training and critical situations as often as needed- also it’s risk-free, cost-effective!

Recruit with VR: A recent survey by LinkedIn found that among recruiters, an innovative and inspiring office environment is also a major point in attracting the best talent. Hence, giving potential candidates an immersive and engaging experience of the office through VR can be a good way to go!

 

3-Virtual Reality + Gamification =  The Perfect “Engagement” Blend

The term ‘gamification’ was coined in 2003 and means designing game-like experience for typically non-gaming activities to engage and motivate users to achieve goals.

With a gamified VR solution, you can courage your potential clients to learn, engage, compete and get excited with their achievements!  Virtual Reality Gamification can make something as difficult as studying law or health more understandable and even exciting!

 

You can forget what you read, but your brain never forgets how you felt about this kind of immersive VR experience!

 

How Mekiwi can help?

We design and implement business-supporting Virtual Reality software and mobile application projects, entirely on the basis of customer needs. VR Games and gamification are also our specialty expertises!


www.mekiwi.org

 

Lehdistötiedote 21.1.2019

MeKiwin Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Jani Kaipainen siirtyi vuoden alusta alkaen kehittämään yrityksen virtuaalitodellisuuteen keskittyvää yksikköä. Uudeksi toimitusjohtajaksi nimettiin Samuel Kuosmanen 1.1.2019 alkaen.
Lue lisää

Business Oulun Yrityspalveluseteli tarjoaa tukea nuoren yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen. Yrityspalveluseteli on arvoltaan 1000–5000 euroa, sillä saa jo hyvin vauhtia palvelun tai tuotteen kaupallistamiseen. Seteliä voivat hakea kaikki alle 5 vuotta vanhat osakeyhtiömuotoiset yritykset. Lue lisää

QuietOn is a Finnish company that manufactures active noise cancelling earplugs. QuietOn wanted to improve their website and integrate it with a web shop. All-inclusive digital agency Mekiwi provided them with a user-friendly site that has improved sales considerably.

Lue lisää

Tekoälyä hyödyntävä esimiesten kouluttamiseen kehitetty peli on esimiehen yksilöllinen sparraaja, joka kertoo valintojen vaikutukset ja neuvoo, missä voisi kehittyä. Tuloksena työhyvinvointi paranee ja henkilöstötuottavuus kasvaa – pelissä ja työpaikalla. Lue lisää

Business Finlandin innovaatioseteli tarjoaa nopean keinon testata innovaatiosi kestävyyttä ja tutkia sen markkinoita.

Innovaatioseteli on tarkoitettu innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Avustus on suurimmillaan 5000 euroa + alv. Pientä vetoapua antaa myös innovaatiosetelin maksatusmenettely, jossa palveluntuottaja laskuttaa suoraan Business Finlandia. Lue lisää