Oletko koskaan vieraillut verkkosivustolla, joka on sekava, vaikeasti hahmotettava ja hankala käyttää? Edellä kuvatun kaltaiset sivut ovat saavutettavuuden näkökulmasta huonosti suunnitellut ja toteutetut.

Saavutettavuudella tarkoitetaan verkkosivujen helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle. Saavutettavuudesta on siis hyötyä ihan kaikille käyttäjille. Erityisen tärkeää se on kuitenkin heille, joilla on jokin vamma tai toiminnallinen rajoite. Väestö ikääntyy ennätysvauhtia ja se asettaa myös haasteita verkkopalveluille ja niiden suunnittelulle. Uusi laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta astuu voimaan porrastetusti syyskuusta 2019 alkaen.

Verkkosivujen saavutettavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat sisällön selkeys, visuaalinen ilme, tekninen toteutus sekä käytettävyys. Saavutettavuuteen liitetään usein Design for all -käsite, joka ohjaa suunnittelemaan ja toteuttamaan sellaisia ratkaisuja, jotka huomioivat mahdollisimman laajan käyttäjäkunnan tarpeet käyttötilanteiden ja käyttöympäristön mukaan.

Mitä asioita saavutettavuudessa tulee huomioida?

Sisällön saavutettavuutta voidaan parantaa käyttämällä selkeää yleiskieltä, välttämällä erikoisia termejä ja jaksottamalla sekä otsikoimalla teksti helposti silmäiltäväksi kokonaisuudeksi. Tärkeää informaatiota sisältäville kuville tulisi tarjota vaihtoehtoiset tekstit ja videoiden tulisi olla tekstitettyjä.

Käyttöliittymän ja visuaalisen suunnittelun osalta värien ja sävyjen kontrastit tulisivat olla riittävän selkeitä, jotta heikkonäköisen tai värisokean henkilön on helppo erottaa tekstit ja linkit taustasta. Selkeä fontti ja sen riittävän suuri koko ovat myös tärkeitä hyvän luettavuuden kannalta.

Tekninen saavutettavuustarkoittaa esimerkiksi sitä, että sivustoa voidaan käyttää teknisten apuvälineiden, kuten erilaisten lukulaitteiden avulla. Verkkosivuston teknisen toteutuksen osalta yksi tärkeimmistä asioista on sujuva navigoiminen näppäimistön tabulaattorilla.

Verkkopalveluiden kehittäjällä saattaa olla puutteellinen tietämys erityisryhmien tarpeista. Saavutettavuuden arvioimisessa ja testaamisessa kannattaakin hyödyntää sivuston todellisia käyttäjiä. Erityisryhmien kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen tuo eittämättä lisäarvoa verkkosivujen kehittämiseen.

Case Sytyke

Meillä täällä Mekiwillä on perehdytty saavutettavuuskriteereihin ja käytännön implementointiin useiden asiakkaiden tarpeista käsin. Kesäkuussa saimme maaliin viimeisimmän verkkosivuprojektin, jossa hyvä saavutettavuus oli asiakkaan yksi keskeisistä kriteereistä. Hengitysliiton alaisuudessa toimiva Sytyke ry sai uudet saavutettavat verkkosivut, jonka suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta vastasimme.

Sytykkeen asiakaskunta koostuu pääosin nuorista aikuisista, joilla on vaikeuksia oman elämän rytmittämisen kanssa sekä haasteita päästä sisään työelämään erinäisistä syistä johtuen.

Projekti aloitettiin perusteellisella pohjatyöllä, jossa huomioitiin käyttäjäryhmien tarpeet sekä saavutettavuuden peruskriteerit, niin teknisen toteutuksen kuin sisällön suunnittelun ja visuaalisuuden näkökulmasta.

Sivuston ulkoasusta haluttiin raikkaan nuorekkaat ja helposti lähestyttävät. Kuvavalinnat ovat selkeitä ja nuoren aikuisen maailmaan istuvia. Sivustolla käytetyt värit poimittiin huolella Sytykkeen brand bookista. Painikkeisiin ja teksteihin valittiin voimakkaat värit, jotta ne erottuvat riittävän hyvin taustastaan. Tekstialueiden taustat pidettiin sävyltään vaaleina ja yksivärisinä, jotta hyvä luettavuus ja selkeys säilyy.

Sisältö jaettiin helposti hahmotettaviksi kokonaisuuksiksi, josta on helppo löytää tarvitsemansa tieto. Tekstit pyrittiin pitämään mahdollisimman selkeinä ja helposti ymmärrettävinä, myös tekstin määrää karsittiin keskittyen vain olennaiseen. Lopputuloksena kehitysputken päästä tupsahti ulos nuorekkaat ja raikkaat sivut, joita on helppo käyttää.

Sytykeellä haluttiin vielä testata uusia sivuja näkövammaisten käyttäjien toimesta, jotta saadaan aitoa palautetta saavutettavuudesta. Käyttäjien palaute oli todella positiivista ja näkövammaisten arvio saavutettavuuden tasosta sekä yleisestä käyttökokemuksesta oli oikein hyvä.

Tutustu Sytykkeen uusiin verkkosivuihin täältä.

EU direktiivi (2016/2102) saavutettavuudesta pähkinänkuoressa:

  • Saavutettavuusdirektiivi koskee julkishallinnon verkko- ja mobiilipalveluita. Mukaan kuuluvat esimerkiksi kunnat, koulut ja virastot.
  • Vaatimusten piiriin kuuluvat myös vesi- ja energiahuolto sekä liikenne ja posti. Lisäksi se koskee tahoja, jotka saavat valtiolta tukea verkkopalveluihin.
  • 9.2018 jälkeen julkaistujen verkkosivustojen täytyy olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019 mennessä.
  • Mobiilisovellusten täytyy olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021 mennessä.