As the manufacturers lower the Virtual Reality headsets price to be more consumer-friendly, visionary businesses take over the VR technology and create business advantage from this emerging trend.

Altho VR got its popularity from VR games, nowadays it’s far from being a niche product and its benefits have transferred into the wider business sphere.  By 2020, the number of VR headsets sold is predicted to reach 82 million – a 1,507% increase from 2017 predicted total, so it’s the right time to jump into the board!

Here are 3 easy ways for you to create a difference in your business by using Virtual Reality;

1- Step Up Your Marketing Game with Virtual Reality Experience

If your company manufactures and sells products,  then buckle up – because your whole world is about to change!

Virtual Reality invites you to promote products in an entirely new way. Virtual reality drives emotional engagement and connects people to your brand in ways that traditional product-based ads can’t!  

 VR showroom: Empower your customers to make faster purchasing decisions without needing to visit a physical and very expensive showroom! Demonstrate your products in a realistic VR showroom! You can give your clients an immersive product description even testing session and help them to experience your brand!

Pro tip: Works perfectly for Marketing events or roadshows!

 

 

2- VR in HR: Hire, Train, Test Your Employee in Virtual Reality!

Virtual reality is going to have a major impact on every function in human resources, from recruitment to training!  

 

Work Safety: VR provides a safe space for employees to practice their skills. With VR, employees can repeat training and critical situations as often as needed- also it’s risk-free, cost-effective!

Recruit with VR: A recent survey by LinkedIn found that among recruiters, an innovative and inspiring office environment is also a major point in attracting the best talent. Hence, giving potential candidates an immersive and engaging experience of the office through VR can be a good way to go!

 

3-Virtual Reality + Gamification =  The Perfect “Engagement” Blend

The term ‘gamification’ was coined in 2003 and means designing game-like experience for typically non-gaming activities to engage and motivate users to achieve goals.

With a gamified VR solution, you can courage your potential clients to learn, engage, compete and get excited with their achievements!  Virtual Reality Gamification can make something as difficult as studying law or health more understandable and even exciting!

 

You can forget what you read, but your brain never forgets how you felt about this kind of immersive VR experience!

 

How Mekiwi can help?

We design and implement business-supporting Virtual Reality software and mobile application projects, entirely on the basis of customer needs. VR Games and gamification are also our specialty expertise!


www.mekiwi.org

 

QuietOn is a Finnish company that manufactures active noise cancelling earplugs. QuietOn wanted to improve their website and integrate it with a web shop. All-inclusive digital agency Mekiwi provided them with a user-friendly site that has improved sales considerably.

Read more

Tekoälyä hyödyntävä esimiesten kouluttamiseen kehitetty peli on esimiehen yksilöllinen sparraaja, joka kertoo valintojen vaikutukset ja neuvoo, missä voisi kehittyä. Tuloksena työhyvinvointi paranee ja henkilöstötuottavuus kasvaa – pelissä ja työpaikalla. Read more

Business Finlandin innovaatioseteli tarjoaa nopean keinon testata innovaatiosi kestävyyttä ja tutkia sen markkinoita.

Innovaatioseteli on tarkoitettu innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Avustus on suurimmillaan 5000 euroa + alv. Pientä vetoapua antaa myös innovaatiosetelin maksatusmenettely, jossa palveluntuottaja laskuttaa suoraan Business Finlandia. Read more

Syksyn sateiden ja talven tuiskujen välinen aika on hyvää toimistoaikaa. Olemmekin ahkeroineet oikein porukalla. Luehan tästä. mitä mielenkiintoista nyt on meneillään. Voit myös osallistua kilpailuun! Read more

Business Oulun palveluseteli tarjoaa tarpeellista tukea aloittavalle yritykselle. 1000–5000 euron arvoisella setelillä saa jo hyvin vauhtia palvelun tai tuotteen kaupallistamiseen.

Ensi vaiheessa yrityspalveluseteliä voivat hakea yritykset, joiden perustamisesta on alle yksi vuosi. Seuraavassa vaiheessa yrityspalveluseteli laajenee koskemaan myös alle 5 vuotta toimineita yrityksiä. Read more

Muutimme työskentelytilamme kotoisaan Njetwork Inniin, jossa yritykset työskentelevät lähekkäin, mutta omassa rauhassaan. Saman katon alla on kumppaniyrityksiä, joiden kanssa työskentely on nyt entistä sujuvampaa. Read more

5G-verkkoa käyttävien palvelujen kehitys käy kuumana, vaikka 5G-verkoille ei olla edes luotu standardia vielä. Miten 5G-palveluja sitten kehitetään? Maailman ensimmäinen avoin 5G-testiverkko Oulussa rakennettiin nimenomaan yritysten käyttöön. Mittava pilottihankkeiden kokonaisuus onkin nousemassa Oulun Etu-Lyöttyyn ja Karjasillalle. Read more

Kiertotaloudesta tulee kymmenen vuoden sisään valtavirtaa, sanoo Sitran kiertotalouden projektijohtaja Kalevi Herlevi. Tähän suuntaan ohjaavat paitsi ympäristösyyt, myös asiakastarpeen muutos kohti kokonaisvaltaisia palveluja. Kehitys on erinomaisen toivottavaa, mutta asettaa käyttöliittymäsuunnittelulle kovan haasteen. Vain helppokäyttöinen palvelu omaksutaan. Read more

Alkuvuonna käyttöön otettu Facebook-pikseli sekä loppukesästä julkaistava Google Attribution helpottavat nettisivujen toiminnan ja mainosten analysointia. Ykköstavoite edelleen on, että tuotetaan asiakkaalle merkityksellistä sisältöä ja tarjotaan sitä oikeaan aikaan. Read more