Bit Kompis AB

Innovaatioseteli mahdollisti startin uuden palvelun konseptoinnille

Bit Kompis AB halusi tukea uuden palveluideansa konseptointiin ja tuotteistamiseen. Tavoitteena oli tuottaa selkeä ja konkreettinen kuva palvelusta, käyttäjäskenaariot sekä käyttöliittymäluonnokset. Business Finlandin Innovaatioseteli mahdollisti kansainvälisille markkinoille suunnatun idean jatkojalostamisen, yhdessä osaavien tekijöiden kanssa. Mekiwi tarttui innolla haasteeseen.

Tuotteistamisen suunnittelussa hyödynsimme palvelumuotoiluprosessia ja käytimme siihen sopivia työkaluja, kuten haastatteluita, asiakasprofiileita ja palvelupolkuja. Ensimmäisenä lähdimme selvittämään, mitä tarkalleen ottaen olemme kehittämässä ja miten suunnitteilla oleva palvelu tekee käyttäjien elämästä helpompaa. Ketterän, pääosin työpajoista koostuneen työmallin avulla tunnistimme eri asiakaspersoonia, käyttäjätarpeita ja käyttötilanteita. Käyttäjätutkimuksen avulla selvitimme, onko tuoteidealla tulevaisuutta, mitä käyttäjät oikeasti tarvitsevat sekä missä ja miten he palvelua käyttäisivät. Tutkimus antoi meille arvokasta tietoa juuri palvelun potentiaalisilta käyttäjiltä. Kyselyn tulosten ja työpajojen pohjalta määriteltiin käyttäjien kannalta tärkeimmät ydinkomponentit, joiden pohjalta palvelulle rakentui selkeä funktio sekä kilpailuetu. Tämän jälkeen siirryimme itse käyttöliittymän suunnitteluun ja luonnosteluun, jossa käytettävyys ja käyttäjäkokemus olivat tekemisen keskiössä. Yhteistyömme lopputuloksena toimitimme asiakkaalle palvelunkuvauksen sekä visuaalisesti viimeistellyt käyttöliittymäluonnokset, joiden avulla palvelua on helppo esitellä eteenpäin.

Heikki Nurmi

Bit Kompis AB

”Saimme Mekiwiltä juuri sen mitä olimme hakemassa; asiantuntevaa ja rakentavaa sparrausta palveluideamme kehittämiseen ja tuotteistamiseen. Yhteistyö oli kokonaisuudessaan hedelmällistä ja koko prosessi sujui hyvän yhteistyön hengessä. Nyt meillä on kirkas visio palvelustamme ja selkeä suunnitelma sen eteenpäin viemiseksi.”