Sari Ollikainen, Sihteeriyhdistys ry

Sihteeriyhdistys ry

Sihteeriyhdistys – Sekreterarföreningen ry on sihteerin ja assistentin tehtävässä toimivien valtakunnallinen voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 1960 ja jäseniä on tällä hetkellä noin 950 ympäri Suomen. Yhdistyksen tarkoituksena on sihteerien vuorovaikutuksen edistäminen sekä ammattipätevyyden ja -arvostuksen kohottaminen.

Lue koko referenssisihteeriyhdistys.fi/

Sari Ollikainen

Sihteeriyhdistys ry

“Sihteeriyhdistyksen verkkosivut uudistuivat viimeksi kuusi vuotta sitten. Sivuihin ei oltu uutenakaan kovin tyytyväisiä, joten ne lähtivät elämään omaa elämäänsä usean päivittäjän toimesta. Saimme jatkuvasti palautetta ulkopuolisilta, ettei sivuilta löydä helposti ydintietoja. Tämän vuoksi päätimme lähteä uudistamaan sivustoa, niin että se palvelee paremmin vierailijoita ja herättää positiivisia mielikuvia toiminnastamme. Halusimme lähteä sivujen suunnittelussa täysin puhtaalta pöydältä. Tavoitteenamme oli kirkastaa yhdistyksen ydintoimintaa ja tehdä jäseneksi liittyminen mahdollisimman helpoksi.

Päädyimme laittamaan LinkedIn -kyselyn Oulun alueen toimijoista, joista suositusten pohjalta valikoitui muutama. Vierailimme näissä yrityksissä ja tapaamisten pohjalta valitsimme toteuttajaksi MeKiwin. Koimme heti puhuvamme samaa kieltä ja heidän ymmärtävän hyvin tarpeemme ja yhdistyksen luonteen.

Yhteistyö sujui mutkattomasti koko projektin ajan. Heiltä oltiin kivan aktiivisia meidän suuntaan. Selkeä tavoite oli saada hyvät sivut aikaiseksi sovitussa ajassa. Projektin edetessä päätimme myös uudistaa yhdistyksemme logon sekä kuvamaailman Mekiwin ehdotusten mukaisesti.

Olemme tyytyväisiä uuteen tyylikkääseen ilmeeseemme ja selkeään verkkosivustoon. Ne viestivät nyt hyvin meitä ja ovat raikkaan selkeät sekä loogiset. Varsinkin ulkopuolisilta olemme saaneet erinomaista palautetta uudesta ilmeestä ja sivustosta.”


Essi Lehtovaara, EduTAT

EduTAT

Taloudellinen tiedotustoimisto TATin perustama EduTAT Oy on koulutusvientiyhtiö, joka tarjoaa pedagogisia ratkaisuja erityisesti talous- ja työelämäosaamisen opettamiseen. Uuden yhtiön avulla suomalaista pedagogista osaamista lähdetään viemään maailmalle entistä tehokkaammin ja monipuolisemmin.

Lue koko referenssiedutat.fi/

Essi Lehtovaara

EduTAT

”Lähdimme rakentamaan EduTATille ensimmäisiä verkkosivuja. Päädyimme Mekiwiin suosituksen kautta. Suurten toimistojen sijaan halusimme löytää pienen toimijan, jolla on freesi ja ketterä lähestymistapa nettisivujen tekemiseen. Olimme kuulleet MeKiwistä etukäteen hyvää palautetta.

Yhteistyö MeKiwin kanssa oli joustavaa ja mutkatonta. Yhteyshenkilömme olivat huipputyyppejä ja saimme heiltä yksityiskohtaista apua monessa mieltä askarruttavassa asiassa. Parasta yhteistyössä oli se, että MeKiwi kuunteli herkällä korvalla asiakkaan omia toiveita eikä pitänyt liian tiukasti kiinni omista näkemyksistään.

Lopputulos on mielestämme onnistunut. Saimme sen, mitä pyysimme. Olemme saaneet sivuista paljon kiitosta myös ulkopuolelta. Sivuston selkeyttä ja visuaalisen ilmeen rohkeutta kiitellään. Voimme suositella MeKiwin palveluja myös muille!”


Timo Taulajärvi, Puutarhaliitto

Puutarhaliitto

Puutarhaliitto on puutarha-alan keskusjärjestö, jonka tehtävänä on varmistaa riittävät toimintaedellytykset kotimaiselle puutarhaelinkeinolle, sekä parantaa kansalaisten hyvinvointia tasokkaan puutarha- ja vihertuotannon keinoin.

Lue koko referenssipuutarhaliitto.fi/

Timo Taulajärvi

Puutarhaliitto

”Aika oli purrut vanhoihin Puutarhaliiton verkkosivuihimme. Niiden sisältö, ulkonäkö ja toiminnallisuus kaipasivat uudistusta. Halusimme selkeät, toimivat ja raikkaat sivut.

MeKiwin edustaja Jonna, kävi paikan päällä esittelemässä palveluitaan. Esittely oli hyvin luonteva ja uskottava. Tarjouksen hinta osoittautui kilpailukykyiseksi, mutta ratkaisevaa oli tarjouksen selkeys ja lupaus sisällöstä. Vaikutuksen teki myös se, että Mekiwellä on kokemusta visuaalista ilmeistä muun muassa pelisuunnittelussa.

Koimme yhteistyön koko hankkeen ajan toimivaksi ja miellyttäväksi. Aikataulussa ja kustannuksissa pysyttiin sovitusti. Myös viimeistelyvaiheessa havaitut puutteet saatiin hoidettua hyvin kuntoon.

Kokonaisuus toimii ja lopputulosta on kiitelty.”


Ritva Huusko, Terapeuttitalo Oy

Terapeuttitalo

Terapeuttitalo on Pohjois-Suomalainen, matalan kynnyksen psykoterapia- ja mielenterveyspalveluihin erikoistunut keskus.

Loimme heidän kanssa yhteistyössä visuaalisen ilmeen, sekä toteutimme heille verkkosivut ja tilanvarausjärjestelmän tekemään heidän toiminnastaan notkeamman ja saavutettavamman.

Lue koko referenssiterapeuttitalo.com/

Ritva Huusko

Terapeuttitalo Oy

”Lähdimme etsimään toimivaa huonevarausjärjestelmää yrityksellemme. Tärkein vaatimus järjestelmälle oli käytön helppous. Sen tuli olla niin helppokäyttöinen, että kaikki käyttäjät oppisivat sitä hallinnoimaan helposti.

Päädyimme yhteistyöhön MeKiwen kanssa vähän sattumalta. Heiltä otettiin meihin yhteyttä muun tuotteen markkinoinnissa. Meillä ei ollut kuitenkaan siinä hetkessä tarvetta tarjotulle palvelulle. Suosin mielelläni paikallisia toimijoita ja kuultuani, että firma on Oululainen olin kiinnostunut kuulemaan voisiko MeKiwi auttaa tarvitsemamme järjestelmän toimittamisessa. Näin sovimme tapaamisen ja yhteistyö lähti liikkeelle mukavasti.

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä palvelun laatuun ja saamiimme tuotteisiin. Kotisivujamme ovat kehuneet sekä muut alanne ammattilaiset että oman alamme yrittäjät ja asiakkaat. Suosittelen lämpimästi vastaavia palveluita tarvitseville yrityksille yhteistyökumppaniksi MeKiweä.”


Jaana Puhakka, Tapiolan Keilahalli

Tapiolan Keilahalli

Espoossa toimiva Tapiolan keilahalli tarjoaa virkistäytymistä ja aktiviteetteja niin perheen pienemmille kuin isommillekin! Keilahallissa on 16 keilarataa, kaksi täysimittaista biljardipöytää sekä kahvila.

Lue koko referenssitapiolankeilahalli.fi/

Jaana Puhakka

Tapiolan Keilahalli

”Lähdimme suunnittelemaan toisen toimipisteemme, Tapiolan keilahallin, uusia nettisivuja Mekiwin kanssa oikeastaan vahingossa. Ystäväni työskentelee Mekiwin naapurissa ja vinkkasi meille hyvästä yhteistyökumppanista.

Yhteistyö sujui heti alusta alkaen hyvässä hengessä, ja sivujen suunnittelu ja toteutus lähtivät liukkaasti käyntiin. Vaikka sijaitsemme fyysisesti eri puolella Suomea, on tapaamiset sujuneet mutkattomasti, kiitos myös nykyteknologian. Sivujen toteuttaminen onnistui hyvin ja olemme tyytyväisiä lopputulokseen.

Tuki ja ylläpito on nopeaa ja vaivatonta. Olemme saaneet apua heti, kun olemme tarvinneet ja yhteydenottoihin on reagoitu nopeasti.”


Heikki Nurmi, Bit Kompis AB

Bit Kompis AB

Innovaatioseteli mahdollisti startin uuden palvelun konseptoinnille

Bit Kompis AB halusi tukea uuden palveluideansa konseptointiin ja tuotteistamiseen. Tavoitteena oli tuottaa selkeä ja konkreettinen kuva palvelusta, käyttäjäskenaariot sekä käyttöliittymäluonnokset. Business Finlandin Innovaatioseteli mahdollisti kansainvälisille markkinoille suunnatun idean jatkojalostamisen, yhdessä osaavien tekijöiden kanssa. Mekiwi tarttui innolla haasteeseen.

Tuotteistamisen suunnittelussa hyödynsimme palvelumuotoiluprosessia ja käytimme siihen sopivia työkaluja, kuten haastatteluita, asiakasprofiileita ja palvelupolkuja. Ensimmäisenä lähdimme selvittämään, mitä tarkalleen ottaen olemme kehittämässä ja miten suunnitteilla oleva palvelu tekee käyttäjien elämästä helpompaa. Ketterän, pääosin työpajoista koostuneen työmallin avulla tunnistimme eri asiakaspersoonia, käyttäjätarpeita ja käyttötilanteita. Käyttäjätutkimuksen avulla selvitimme, onko tuoteidealla tulevaisuutta, mitä käyttäjät oikeasti tarvitsevat sekä missä ja miten he palvelua käyttäisivät. Tutkimus antoi meille arvokasta tietoa juuri palvelun potentiaalisilta käyttäjiltä. Kyselyn tulosten ja työpajojen pohjalta määriteltiin käyttäjien kannalta tärkeimmät ydinkomponentit, joiden pohjalta palvelulle rakentui selkeä funktio sekä kilpailuetu. Tämän jälkeen siirryimme itse käyttöliittymän suunnitteluun ja luonnosteluun, jossa käytettävyys ja käyttäjäkokemus olivat tekemisen keskiössä. Yhteistyömme lopputuloksena toimitimme asiakkaalle palvelunkuvauksen sekä visuaalisesti viimeistellyt käyttöliittymäluonnokset, joiden avulla palvelua on helppo esitellä eteenpäin.

Heikki Nurmi

Bit Kompis AB

”Saimme Mekiwiltä juuri sen mitä olimme hakemassa; asiantuntevaa ja rakentavaa sparrausta palveluideamme kehittämiseen ja tuotteistamiseen. Yhteistyö oli kokonaisuudessaan hedelmällistä ja koko prosessi sujui hyvän yhteistyön hengessä. Nyt meillä on kirkas visio palvelustamme ja selkeä suunnitelma sen eteenpäin viemiseksi.”


Miika Ilomäki, Hedelmän ja Marjanviljelijäin liitto ry

Hedelmän ja Marjanviljelijäin liitto ry

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry. on alan yrittäjien valtakunnallinen toimialajärjestö. Liiton tehtävänä on lisätä yrittäjien yhteistoimintaa ja kehittää maamme hedelmän- ja marjanviljelyä sekä huolehtia yleisten tuotantoedellytysten säilymisestä.

Lue koko referenssihmlry.fi/

Miika Ilomäki

Hedelmän ja Marjanviljelijäin liitto ry

”Lähdimme kehittämään ensin vain nettisivujamme, mutta projektin edetessä halusimme uudistaa koko brändimme logoa myöden. Mekiwin toimisto auttoi projektissa ja saimme mielestämme huikean kokonaisuuden. 

Kysyimme tarjouksia useista eri firmoista ja lopulta Mekiwi vastasi juuri niihin kysymyksiin, joihin olimme toivoneet vastausta. Tarjous oli alusta asti selkeä kokonaisuus, joten siihen oli helppo tarttua. Mitään yllätyksiä ei matkan varrella tullut ja kokonaisuus oli hyvin johdettu. Vaikka Mekiwi toimii Oulussa ja me Helsingissä, en kokenut yhteistyön sujuvuudessa mitään ongelmia, vaan yhteistyö sujui mutkattomasti Skypen ja muiden ratkaisujen avulla.

Olemme todella tyytyväisiä lopputulokseen ja olemme saaneet myös positiivista palautetta
asiakkailtamme.”