Sihteeriyhdistyksen kotisivut, kattava paketti graafista suunnittelua ja teknistä osaamista

Sihteeriyhdistys – Sekreterarföreningen ry on sihteerin ja assistentin tehtävässä toimivien valtakunnallinen voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 1960 ja jäseniä on tällä hetkellä noin 950 ympäri Suomen. Yhdistyksen tarkoituksena on sihteerien vuorovaikutuksen edistäminen sekä ammattipätevyyden ja -arvostuksen kohottaminen.

MeKiwillä oli ilo päästä suunnittelemaan Sihteeriyhdistykselle uusi visuaalinen ilme logoineen, typografioineen ja verkkosivuineen. Tavoitteena oli tehdä täydellinen kasvojenkohotus ja tuoda yhdistyksen ilme tähän päivään. Raikkaus, tyylikkyys ja asiantuntevuus olivat ohjenuorana läpi koko suunnitteluprosessin. Verkkosivut kävivät läpi täydellisen uudistuksen niin visuaalisesti, sisällöllisesti kuin teknisestikin. Alustaksi valitsimme WordPress julkaisujärjestelmän, joka mahdollistaa räätälöidyn sivuston rakentamisen.

sihteeriyhdistys.fi/

Sihteeriyhdistys – Sekreterarföreningen ry on sihteerin ja assistentin tehtävässä toimivien valtakunnallinen voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 1960 ja jäseniä on tällä hetkellä noin 950 ympäri Suomen. Yhdistyksen tarkoituksena on sihteerien vuorovaikutuksen edistäminen sekä ammattipätevyyden ja -arvostuksen kohottaminen.

Sari Ollikainen

Yhdistyskoordinaattori, Sihteeriyhdistys ry

Sihteeriyhdistyksen verkkosivut uudistuivat viimeksi kuusi vuotta sitten. Sivuihin ei oltu uutenakaan kovin tyytyväisiä, joten ne lähtivät elämään omaa elämäänsä usean päivittäjän toimesta. Saimme jatkuvasti palautetta ulkopuolisilta, ettei sivuilta löydä helposti ydintietoja. Tämän vuoksi päätimme lähteä uudistamaan sivustoa, niin että se palvelee paremmin vierailijoita ja herättää positiivisia mielikuvia toiminnastamme. Halusimme lähteä sivujen suunnittelussa täysin puhtaalta pöydältä. Tavoitteenamme oli kirkastaa yhdistyksen ydintoimintaa ja tehdä jäseneksi liittyminen mahdollisimman helpoksi.

Päädyimme laittamaan LinkedIn -kyselyn Oulun alueen toimijoista, joista suositusten pohjalta valikoitui muutama. Vierailimme näissä yrityksissä ja tapaamisten pohjalta valitsimme toteuttajaksi MeKiwin. Koimme heti puhuvamme samaa kieltä ja heidän ymmärtävän hyvin tarpeemme ja yhdistyksen luonteen.

Yhteistyö sujui mutkattomasti koko projektin ajan. Heiltä oltiin kivan aktiivisia meidän suuntaan. Selkeä tavoite oli saada hyvät sivut aikaiseksi sovitussa ajassa. Projektin edetessä päätimme myös uudistaa yhdistyksemme logon sekä kuvamaailman Mekiwin ehdotusten mukaisesti.

Olemme tyytyväisiä uuteen tyylikkääseen ilmeeseemme ja selkeään verkkosivustoon. Ne viestivät nyt hyvin meitä ja ovat raikkaan selkeät sekä loogiset. Varsinkin ulkopuolisilta olemme saaneet erinomaista palautetta uudesta ilmeestä ja sivustosta.

MeKiwillä oli ilo päästä suunnittelemaan Sihteeriyhdistykselle uusi visuaalinen ilme logoineen, typografioineen ja verkkosivuineen. Tavoitteena oli tehdä täydellinen kasvojenkohotus ja tuoda yhdistyksen ilme tähän päivään. Raikkaus, tyylikkyys ja asiantuntevuus olivat ohjenuorana läpi koko suunnitteluprosessin. Verkkosivut kävivät läpi täydellisen uudistuksen niin visuaalisesti, sisällöllisesti kuin teknisestikin. Alustaksi valitsimme WordPress julkaisujärjestelmän, joka mahdollistaa räätälöidyn sivuston rakentamisen.

Vähäeleisellä sivustolla keskityttiin olennaiseen. Sisältöä karsittiin sekä uudelleen muotoiltiin, jotta vierailija löytää helposti kaiken tarvitsemansa tiedon. Otimme myös uudet valokuvat verkkosivuja varten. Kokonaisuus näyttää nyt rauhalliselta, selkeältä ja helposti lähestyttävältä. Moderni ja raikas ilme on kerännyt paljon kiitoksia, niin jäseniltä kuin muiltakin sivustolla käyneiltä.

Pääsimme myös uudistamaan Sihteeriyhdistyksen jäsenlehden Secretariuksen ilmeen sekä päivittämään markkinointimateriaalit uuden ilmeen mukaiseksi. ”Projekti oli hyvin kokonaisvaltainen ja äärimmäisen mielekäs Designerin näkökulmasta”, kertoo projektin vastaava suunnittelijamme Salla.