Kuinka parantaa digitaalisten palvelujen käyttökokemusta? Kuinka tehostaa opetusta ja helpottaa oppimista? Vastauksena ovat palveluiden pelillistäminen, hyötypelit ja pelillistetyt oppimisratkaisut.

Peleistä tutut ominaisuudet, kuten etenemispalkit, tasot ja palkinnot, parantavat käyttökokemusta. Pelillistämisen tavoitteena on kannustaa, motivoida, osallistaa ja sitouttaa palvelun käyttäjiä kyseiseen palveluun.

Pelillistäminen tekee myös oppimisesta hauskaa ja viihdyttävää. Tarinallistaminen ja roolit tuottavat oppimiseen elämyksellisyyttä ja testit osallistavat oppijan aktiiviseen oppimiseen sekä antavat palautetta.

Motivoi digipalvelujen käyttäjiä tai innovoi koulutusta. Kehitetään yhdessä ratkaisu, jonka avulla voit kouluttaa henkilöstösi verkossa.

Jätä tarjouspyyntöSelaa referenssejäTutustu tekijöihin

Mikä ihmeen ”pelillistäminen”?

Pelillistäminen on pelien dynamiikan ja mekaniikan soveltamista erilaisiin ympäristöihin, kuten digipalveluihin, somemarkkinointiin tai perehdyttämiseen. Palvelusuunnittelussa pelillistämistä sovelletaan jo kaikkeen.

Pelilliset elementit näkyvät esimerkiksi etenemispalkkina, lomakkeen lähettämisen palautteena, testeinä ja kilpailuina ja pallkitsemisena, kuten etusetelinä, -koodina tai erikoistarjouksena.

Pelillisyydellä lisätään asiakkaiden mielenkiintoa, motivaatiota ja sitoutumista palveluun tai toimintaan. Esimerkiksi leikkisän tietovisan ansiosta he löytävät uutta tietoa yrityksen tai yhdistyksen tavoitteista ja toiminnasta. Tietovisat tehostavat rekrytointia, työhön perehdyttämistä ja uusien asioiden oppimista.

Pelillistäminen on keino markkinoida ja tuottaa merkityksellistä sisältöä, lisätä kävijöitä verkkosivuilla, saavuttaa viestinnällisiä tavoitteita ja kertoa arvojen toteutumisesta arjessa.

Pelillistetyt oppimisratkaisut eli oppimispelit tarjoavat opetuksen pelin muodossa ja tehostavat aktiivista oppimista. Tavoitteena on, että pelillisyys opetuksessa saa oppijan viihtymään pelin parissa. Niinpä opetus on sellaisessa muodossa, ettei se häiritse pelaajan keskittymistä peliin.

Hyötypelit puolestaan tiedottavat, motivoivat, osallistavat ja sitouttavat esimerkiksi innovointiin ja muutokseen työyhteisöissä.

E-learning on verkossa osittain tai kokonaan tapahtuvaa opetusta ja oppimista. Teknologia mahdollistaa opetuksen, menetelmien ja välineiden yhdistämisen opetustavoitteiden mukaisiksi.

Verkkopedagogiikka ja digitaalinen oppimisympäristö tarjoaa oppijalle aika- ja paikkariippumattoman kouluttautumisen ja moninaiset vuorovaikutustavat muiden oppijoiden ja kouluttajan kanssa.

Kouluttajalle kurssien ja materiaalien jakaminen, tehtävien ja testien laadinta, vuorovaikutus ja oppimistulosten seuranta on helppoa. Koulutuksen järjestäjälle koulutustarjonnan laajentaminen ja organisointi ovat kustannustehokasta.

Tarvitsetko uudenlaisia ratkaisuja henkilöstön koulutukseen tai innostamaan asiakkaita digitaalisten palvelujen käyttöön?

Ota yhteyttä! Kehitetään yhdessä sopiva kokonaisuus. Moniammatillinen tiimimme luo pelillisen palvelun asiakkaittesi tarpeisiin.

Ota yhteyttä

Tutustu viimeisimpiin oppimis -ja pelillistämisprojekteihin


Tutustu myös muihin palveluihin