Opetus- ja tiedotussivusto vastuulliseen matkailuun saamelaisten kotiseutualueella

Saamelaiskäräjät ovat toteuttaneet saamelaismatkailuhankkeen jonka päätavoitteena on opastaa ja tiedottaa vastuullisesta ja eettisesti kestävästä matkailusta saamelaisten kotiseutualueelle. Tiedotuksen kohteena ovat matkailijoiden lisäksi matkanjärjestäjät ja matkailualan opiskelijat. MeKiwi toimi yhteistyöprojektissa interaktiivisen ja innostavan koulutus- ja tiedotussivuston suunnittelijana ja rakentajana. Tämä matkailijaohjesivusto on hyvä esimerkki WordPress -toteutuksesta, joka on loppukäyttäjien ehdoilla rakennettu.

WordPress -toteutus sisältäen opetuspelin

Vastuullisen matkailijan oppaan Wordpress-pohjaista toteutusta kehystivät erittäin kehittynyt sisältö sekä Sunna Kitin erittäin yksityiskohtaiset kuvitukset. Käytimme niitä mahdollisimman paljon sekä visuaalisen että informatiivisen arvon vuoksi.

Sivustolle tuotettava materiaali oli laaja, ja jokainen alue oli suunniteltava omana kokonaisuutenaan. Käyttämällä useita kuvituskerroksia tekstisisällön tukena saimme aikaan tasapainoisemman ja kevyemmän kokonaisuuden.

Sanasto rakennettiin artikkelipohjaisena kokonaisuutena. Osion ylläpidettävyys oli otettava huomioon, sillä sitä voidaan tulevaisuudessa laajentaa. Yksittäisten artikkeleiden lisäksi sanat oli koottava aakkosjärjestykseen pääsivulle, ja kullekin sanalle oli yhdistettävä kuvake ja väri, jotta käyttäjälle voitiin osoittaa, että termi oli negatiivinen, positiivinen, informatiivinen tai näiden yhdistelmä.
Sana-artikkelia ei avata uudelle sivulle, vaan pieneen ikkunaan saman sivun yläreunaan, jotta käyttäjä pääsee suoraan takaisin.
Tietovisa toteutettiin erillään Wordpressistä, ja se upotettiin saumattomasti sivustolle. Tietovisan avulla sivuston käyttäjä voi testata omaa osaamistaan ja samalla oppia saamastaan palautteesta.

Kuvituksia tukevan käyttöliittymän suunnittelu

Tiedon lisäksi sivustolla on paikallisen taiteilijan Sunna Kittin kuvituksia aiheesta. Asiakas halusi, että nämä kuvitukset ovat näkyvästi esillä sivustolla ja että sivusto näyttää modernilta ja jättää kävijään positiivisen vaikutelman.
Värimaailmassa on käytetty luonnonläheisiä värejä – sinistä, vihreää ja ruskeaa. Hieman vinosti aseteltuja suoria viivoja käytettiin ystävällisen ja helposti lähestyttävän tyylin luomiseksi. Tuloksena oli raikas ja kevyt ilme, joka sai myös Sunnan kuvitukset erottumaan paremmin.

Tätä erityistä hanketta varten suunniteltu visuaalinen suunnittelu yhdenmukaistaa koko sivuston yhdeksi kattavaksi kokonaisuudeksi. Lukuisat työpajat ja palaverit projektin edetessä auttoivat MeKiwin tiimiä hahmottamaan hankevastaavien vision ja herättämään sen henkiin muodoilla, animaatioilla, äänillä, videoilla ja väreillä, jotta vaadittu saavutettavuuden taso säilyisi. Tilaajat olivat tyytyväisiä lopputulokseen.

Kirsi Suomi

Plánejeaddji / Suunnittelija
Vásttolaš sámeturismaprošeakta / Vastuullinen saamelaismatkailuhanke
Sámediggi / Saamelaiskäräjät

”Työnjälki MeKiwillä on aivan loistavaa. On ollut aivan mahtavaa miten omassa päässäni oleva visio on oikeasti ollut mahdollista toteuttaa käytännössä ja täytyy sanoa, että lopputulos on ylittänyt minunkin toiveet ja odotukset. Tämä yhteistyöprojektimme on todella osoittanut sen, miksi hankkeissa tarvitsee olla varattuna rahoitusta eri ostopalveluihin, etenkin tällä digiosaamisen alueella. Teillä on aivan mahtavia taikureita siellä töissä. On ollut uskomatonta, että kaikki hulluimmatkin ideat ovat olleet toteutettavissa ja vielä tyylikkäästi!”