Mitä on palvelumuotoilu ja mistä vaatimusmäärittely koostuu? Kokosimme lyhyesti yhteen mistä näissä kahdessa on kyse. MeKiwi on myös ollut mukana monessa palvelumuotoilu- ja vaatimusmäärittelyprojektissa, voimme auttaa yrityksesi uuden tuotteen tai palvelun kehittämisessä tai vastaavasti auttaa hiomaan olemassa olevaa palvelua paremmaksi.

Mitä on palvelumuotoilu?

Palvelumuotoilun tavoitteena on luoda sujuva asiakaskokemus edistämällä palvelun tai tuotteen laatua. Palvelumuotoilua voi olla esimerkiksi verkkosivuston tai digitaalisen palvelun selkeä käyttöliittymän suunnittelu tai jonkin tuotteen käyttökokemuksen parantaminen, aina käyttäjiä silmällä pitäen. Palvelun tai tuotteen suunnittelu onkin hyvä lähteä loppukäyttäjän tarpeet huomioivalla ajattelulla. Asiakasymmärrys sekä palvelun tuottajan ja asiakkaan välinen kommunikaatio on palvelumuotoilun ydin. Hyvin suunniteltu palvelumuotoilu tuo lisäarvoa asiakkaalle, joka johtaa loppukäyttäjän tyytyväisyyteen. Tyytyväinen asiakas tuo mukanaan uusia käyttäjiä joka puolestaan lisää yrityksen kasvua.

Vaatimusmäärittely

Vaatimusmäärittelyprojekti alkaa yhteisellä workshopilla, jossa määritellään asiakkaan ja palvelun tavoitteet ja tunnistetaan potentiaaliset asiakkaat sekä luodaan asiakaspersoonat. Seuraavissa vaiheissa suunnitellaan asiakkaan palvelupolku ja priorisoidaan toteutuskelpoiset ominaisuudet. Sen jälkeen rakennetaan testattava prototyyppi, jota seuraa tarkka vaatimusten määrittely. Tämän tarkan suunnittelun jälkeen tuote tai palvelu on valmis kehitykseen. Parhaat digitaaliset palvelut luodaan, kun palvelumuotoilu, ominaisuusmäärittely ja tekninen suunnittelu nivoutuvat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa lähtökohtana on loppukäyttäjä.

 

Vaatimusmäärittelyprojekti Maalausteho Oy:lle

MeKiwi toteutti Maalaustehon uudelle liiketoimintaidealle digitaalisen palvelukonseptin palvelumuotoilun, UI/UX suunnittelun ja ominaisuuksien sekä teknisen suunnitelman vaatimusmäärittelyn.
Maalausteho Oy:n toimitusjohtaja Jonne Riihimäki kertoo yhteistyöstämme: “Olin todella tyytyväinen ja asiat menivät, niin kuin odotin. Tiimi ja osaajat graafikkopuolelta sekä teknisen vaatimusmäärittelyn puolelta olivat päteviä ja taitavia. Määrittelyn tulos oli sitä mitä odotettiin”. Lue referenssi ja asiakkaan palaute kokonaisuudessaan täältä

Yrityksesi voi myös hyödyntää Business Finlandin innovaatioseteliä esimerkiksi juuri tämänkaltaiseen konseptointiprojektiin. Valmiilla ja kattavalla konseptilla on myös helpompi hakea rahoitusta lopullisen tuotteen tai palvelun rakentamiseen. Haku innovaatioseteliin on auki.

Onko sinulla uusi tuote- tai projekti-idea tai haluat kuulla lisää toiminnastamme? MeKiwi voi auttaa sinua uuden tuotteesi tai palvelusi konseptoinnissa ja palvelumuotoilussa, ota yhteyttä Jonnaan niin käydään yhdessä tavoitteesi ja ideasi läpi.