sisältötuotannon malli

Miten tuotan merkityksellistä sisältöä?

Sisältöä tuotetaan aina asiakkaalle. Sen on tavoitettava oikeat asiakkaat ja puhuteltava heitä oikealla tavalla. Liiketoimintastrategia, brändi ja asiakasymmärrys ovat sisällöntuotannon kulmakiviä. Ne antavat sisällöille strategisen suunnan, tavan toimia ja viestiä ja luovat asiakkaalle arvoa. Keskeisiä merkityksellisellisessä sisällöntuotannossa ovat ostajapersoonat, heille luodut ostopolut, oikea-aikaiset sisällöt ja sisältöjen linkitykset eri kanavista verkkosivuille.

Miten tuotan strategisesti oikeanlaistan sisältöä?

Sisältömarkkinointi on osa yrityksen markkinointistrategiaa. Samalla tavalla kuin markkinointistrategia ja sitä toteuttava markkinointisuunnitelma, myös sisältöstrategia ja sisällöntuotanto noudattavat yrityksen liiketoimintastrategiaa. Näin organisaatio toimii yhteneväisesti kohti asetettuja tavoitteita.

Strategisesti tiedämme mm. kenelle, mitä, miten ja missä markkinoimme ja myymme. Sisältöstrategian näkökulmasta on merkityksellistä tietää, millaisia ostajapersoonia haluamme tavoittaa, sitouttaa ja palvella, ja miten johdamme sisältöjä eri kanavissa ja verkkosivuilla. Kun sisällöt luodaan ostajapersoonan ongelmien ja tavoitteiden ympärille, myynti kasvaa, brändi vahvistuu ja yrityksemme menestyy.

Yrityksen kokonaisvaltaisen brändin kannalta on merkityksellistä, että viestintä on brändin mukaista. Brändi-identiteetin ja arvolupauksen viestintä heijastuu kaikkeen viestintään, joten sitä ei pidä unohtaa sisällöntuotannossakaan. Sisällöt heijastavat johdonmukaisesti yrityksen persoonaa, tapaa toimia ja viestiä. Brändin tulee ilmetä kaikissa viestinnän muodoissa, niin visuaalisessa kuin puhutussa sisällössä. Viestinnän johdonmukaisuus lisää yrityksen uskottavuutta asiakkaan silmissä.

Miten lisään asiakaslähtöisyyttä sisällöntuotantoon?

Mitä paremmin ymmärrämme asiakasta, sitä helpompi meidän on tuottaa sisältöä. Asiakastutkimus antaa arvokasta tietoa ostajapersoonien ja ostopäätökseen ohjaavien tekijöiden määrittelemiseen. Asiakaslähtöisyyden tavoitteena on luoda asiakkaalle arvoa jokaisella kanavalla ja sisällöllä. Hyvin toteutetut sisällöt ovat asiakkaasta mielenkiintoisia, informatiivisia ja motivoivia ja ostoprosessia tukevia. Ne myös parantavat asiakkaan ja yrityksen vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Sisällöntuottajaa kiinnostaa erityisesti asiakkaiden osto- ja palvelukokemukset. Palveluiden ostaminen vaatii osaamista ja usein se on asiakkaalle haastavaa. Asiakastyytyväisyys ja tehokas ja tuloksellinen myynti toteutuvat parhaiten, kun asiakkaan ostopolku ja yrityksen myyntipolku kulkevat rinnakkain. Asiakkaalle tarjotaan hyödyllistä sisältöä oikea-aikaisesti ostopolun eri vaiheissa.

Asiakkaille pystytään tarjoamaan osuvampaa sisältöä, joka helpottaa ja nopeuttaa ostoprosessia. Esimerkiksi verkkosivuilla voidaan luoda jokaiselle ostajapersoonalle omanlaisensa ostopolku. Asiakkaan ostopolun alussa sisällöntuotannon tehtävänä on tukea verkkosivujen löydettävyyttä ja palvelukuvausten sisällön ymmärrettävyyttä. Sisältöjen linkittäminen ja hakukoneoptimoitu sisältö auttavat asiakasta löytämään yrityksen palvelut. Verkkosivujen sisällön tulee tarjota tietoa ja tukea asiakasta ostoprosessissa. Merkityksellinen sisältö houkuttaa asiakasta etenemään sisällöstä toiseen ja johdattaa asiakkaan kohti ostopäätöstä.

Onko teidän sisällöntuotantonne merkityksellistä? Me MeKiwillä hyödynnämme palvelumuotoilua asiakaskokemuksen tutkimiseen ja digitaalisen ostopolun kehittämiseen. Digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoina voimme auttaa yritystäsi sisällöntuotannon kehittämisessä. Perehdymme yrityksesi tavoitteisiin ja tarpeisiin. Luomme teille kokonaiskuvan kehitysprojektista, mitä teemme, miten etenemme ja mitä yhdessä saavutamme.


MeKiwi mascot with Chompy the chest

MeKiwin rahoituskierros päätökseen ja uusi pelinjulkaisu syksyllä

MeKiwi Oy, yksi Suomen johtavista VR-pelien kehittäjistä ja julkaisijoista, sai aikaisen vaiheen rahoituskierroksensa päätökseen heinäkuussa ja suuntaa kasvaneiden resurssien turvin kohti uutta pelinjulkaisua, joka on tarkoitus toteuttaa maailman merkittävimmillä pelialustoilla syksyn 2022 aikana. Rahoituskierroksella sijoittajina toimivat oululaiset Nordic Option Oy ja Korpun Siemen Oy sekä yhtiön nykyiset osakkaat ja avainhenkilöt.

”Olemme yhtiössä tehneet pitkäjänteisesti töitä VR pelien kanssa ja osoittaneet, että osaamisellamme pystymme kehittämään ja julkaisemaan maailmalla kaupallisesti menestyviä pelejä. Toteutunut rahoituskierros mahdollistaa voimakkaammat markkinointisatsaukset uuden Cave Digger 2 -pelin julkaisun yhteydessä sekä yhtiön yleisen kehittämisen kasvutarpeiden mukaisesti”, kertoo MeKiwin toimitusjohtaja Samuel Kuosmanen.


”VR-sisältömarkkina kasvaa etenkin pelien osalta merkittävää vauhtia ja uskomme Nordic Optionin puolella, että MeKiwin osaavalla tiimillä on edellytykset kansainväliseen läpimurtoon. Yhtiön kunnianhimoiset kasvutavoitteet edellyttävät tulevaisuudessa useiden uusien pelien kehittämistä ja kaupallistamista. Nykyisten omistajien keskeisenä tehtävänä onkin varmistaa, että uusien pelien kehittämiseen on riittävästi resursseja muiden strategisten toimenpiteiden ohessa”, jatkaa Nordic Optionin sijoitusjohtaja Teemu Puumalainen.

”MeKiwin tulevaisuuden suunnitelmissa on lisätä pelinjulkaisuvolyymeja kehittämällä omia pelejä, mutta myös julkaisemalla ja markkinoimalla muiden pelintekijöiden pelejä. Lisäksi tärkeää on jakelukanavaverkoston kehittäminen ja hallinta, jotta julkaistavat pelit ovat asiakkaiden saavutettavissa kaikilla merkittävimmillä ja suosituimmilla alustoilla. Muutaman vuoden päästä MeKiwi on toivottavasti kaikkien tuntema brändi”, päättää toimitusjohtaja Kuosmanen.

Lisätiedot:

Samuel Kuosmanen, Toimitusjohtaja MeKiwi Oy, , 044-5452020

Teemu Puumalainen, Sijoitusjohtaja Nordic Option Oy, , 040-6318362

Matias Itkonen, Managing Partner SijoittajaPRO Corporate Finance, , 045-6721414

MeKiwi lyhyesti:

Mekiwi on Suomen suurin VR pelien kehittäjä sekä julkaisija ja se tarjoaa yritysasiakkaille myös räätälöityjä ohjelmistokehitys- ja web-palveluja. Yhtiö on perustettu vuonna 2014 ja sen liikevaihto on kohonnut yli miljoonan euron. Yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 30 henkilöä.

Nordic Option lyhyesti:

Nordic Option Oy on ensisijaisesti pohjoissuomalaisiin kasvuyrityksiin sijoittava pääomasijoitusrahasto, jonka suurimmat omistajat ovat Arvo Sijoitusosuuskunta, Partnera Oyj ja Oulun kaupunki. Yhtiön tavoitteena on tarjota pohjoinen vaihtoehto pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistamiseen.

Korpun Siemen lyhyesti:

SijoittajaPRO Corporate Financen perustaman Korpun Siemen Oy:n taustalla on 33 alkuvaiheen sijoitustoimintansa yhdistänyttä sijoittajaa, joilla on laaja-alaista kokemusta start up-, kasvu- ja perheyrityksistä eri toimialoilla. Yhtiössä on mukana aktiivisia enkelisijoittajia, kasvuyhtiöiden yrittäjiä ja yhtiöistään jo exitin tehneitä sijoittajia.


Tietoturvan perusteet

Tietoturvan tärkein tavoite on suojella laitteita sekä informaatiota luvattomilta käyttäjiltä. Tietoturva on laaja käsite ja koskee meitä jokaista, kokosimme siis uusimpaan blogiimme lyhyesti tietoturvan perusasioita.

Tietoturvan periaatteet

Tietoturvan periaatteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen osioon jotka ovat käytettävyys, luottamuksellisuus ja eheys. Käytettävyys toteutuu silloin kun tiedot ovat saatavilla asianomaiselle henkilölle ajankohdasta riippumatta. Luottamuksellisuus tarkoittaa, että tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joilla on siihen oikeus ja tietoa ei saa jakaa eteenpäin. Eheydellä tarkoitetaan, että tietojen on oltava ajantasaisia ja eheyttä pidetään yllä esimerkiksi varmuuskopioilla, jolloin tiedot eivät tuhoudu mahdollisen laitevian seurauksena.

Tietoturvan osa-alueet

Tietoturvan periaatteiden lisäksi, tietoturva voidaan jakaa vielä eri osa-alueisiin. Nämä kahdeksan osa-aluetta ovat:

  • hallinnollinen tietoturva eli yrityksen sisäinen tietoturvasuunnitelma ja käytännöt
  • fyysinen tietoturva eli laitteiden fyysisten uhkien kuten tulipalolta tai varkaudelta suojaaminen
  • laitteistoturvallisuus eli kenellä on pääsy ja oikeus käyttää esimerkiksi yrityksen tietokoneita tai tulostimia, näistä yleensä pidetään myös kirjaa yrityksen sisällä
  • ohjelmistoturvallisuus eli laitteiden sovellusten ja ohjelmistojen lisenssien ja päivitysten pitäminen ajan tasalla
  • tietoaineiston turvallisuus eli tietoihin pääsy vain siihen oikeutetulta henkilöltä
  • tietoliikenneturvallisuus eli suojataan tieto internetissä ja sisäisissä verkoissa
  • henkilöstöturvallisuus eli ohjeistetaan yrityksen työntekijöitä yrityksen tietoturvakäytäntöihin
  • käyttöturvallisuus eli turvataan yrityksen arkinen toiminta pitämällä järjestelmät ajan tasalla

Mitä eroa on tietoturvalla ja tietosuojalla?

Tietosuoja ja tietoturva saattavat mennä monesti sekaisin, tietosuojalla kuitenkin tarkoitetaan yksittäisen henkilön yksityisyyden suojaamista esimerkiksi henkilötietoja käsiteltäessä. Tietoturva taas puolestaan suojaa näitä henkilötietoja ja muuta tärkeää tietoa perustuen aiemmin blogissa mainittuihin periaatteisiin.

 

MeKiwillä tietoturva-asioista vastaa Ilkka Koiste ja hoidamme projektimme hyvien tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.


SEO trendit 2021

Vaatteissa ja sekä kotisivuissa voidaan seurata tiettyjä trendejä, tällä kertaa keskitymme kuitenkin kotisivuihin ja vielä tarkemmin sivuston hakukoneoptimoinnin (SEO) vuoden 2021 trendeihin.

Mobiiliystävällisyys

Tänä päivänä melkein jokainen omistaa älypuhelimen, jolloin myös kotisivuja selaillaan paljon puhelimen välityksellä. Keväällä 2021 Google ilmoitti uudesta algoritmimuutoksesta, joka sijoittaa mobiiliystävälliset sivustot korkeammalle. Sivustoa rakentaessa on siis erityisen tärkeää tehdä siitä responsiivinen ja kaikilla laitteilla toimiva.

Luo videosisältöä

Google hakuja tehdään myös äänihakuna. Videoihin upotetut avainsanat ja lauseet parantavat itse videon tai kotisivun löytymistä Googlesta, jos video on upotettu sivustolle. Kuten sivuston tekstin suunnittelussa, myös videoiden suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon kohdeyleisö ja minkä tyyppisiä hakuja he saattavat tehdä. Huomioitavaa on myös se, että puhuttaessa avainlauseet ovat yleensä pidempiä kuin kotisivuille sijoitettavat avainsanat, koska yleisesti puhe on paljon rennompaa ja lauseiden muodostuksessa voi olla eroa puhuttaessa vs. Google-hakua tehdessä.

Ajattele lukija edellä

Yksi SEO trendi, joka tuskin tulee poistumaan koskaan on, että sisältöä suunniteltaessa on ajateltava lähtökohtaisesti lukijaa. Kirjoita sisältöä ihmiselle eikä hakukoneelle. Eli selkeästi kirjoitettu ja aseteltu teksti sekä myös sivuston yleisilme vakuuttaa kävijän viihtymään sivustolla pidempään, mitä Google myös arvostaa.

Google SMITH-algoritmi

Lyhyesti sanoitettuna Googlen SMITH-algoritmi pystyy ymmärtämään pitkiä tekstikokonaisuuksia verrattuna BERT-algoritmiin, joka ymmärtää vain sanoja ja lyhyitä lauseita lyhyistä tekstikokonaisuuksista. Eli jatkossa SMITH auttaa Googlea löytämään käyttäjälle sopivimpia hakutuloksia entistä paremmin.

 

MeKiwillä responsiivisten ja hakukoneystävällisten sivujen luominen on arkipäivää, joten ota yhteyttä tänään niin kartoitetaan sinun kotisivutarpeesi, oli kyseessä sitten pieni päivitys tai kokonaisvaltainen remontti tai vaikka kokonaan uudet sivut. Ota yhetyttä Jonnaan täältä.


Palvelumuotoilu ja vaatimusmäärittely pähkinänkuoressa

Mitä on palvelumuotoilu ja mistä vaatimusmäärittely koostuu? Kokosimme lyhyesti yhteen mistä näissä kahdessa on kyse. MeKiwi on myös ollut mukana monessa palvelumuotoilu- ja vaatimusmäärittelyprojektissa, voimme auttaa yrityksesi uuden tuotteen tai palvelun kehittämisessä tai vastaavasti auttaa hiomaan olemassa olevaa palvelua paremmaksi.

Mitä on palvelumuotoilu?

Palvelumuotoilun tavoitteena on luoda sujuva asiakaskokemus edistämällä palvelun tai tuotteen laatua. Palvelumuotoilua voi olla esimerkiksi verkkosivuston tai digitaalisen palvelun selkeä käyttöliittymän suunnittelu tai jonkin tuotteen käyttökokemuksen parantaminen, aina käyttäjiä silmällä pitäen. Palvelun tai tuotteen suunnittelu onkin hyvä lähteä loppukäyttäjän tarpeet huomioivalla ajattelulla. Asiakasymmärrys sekä palvelun tuottajan ja asiakkaan välinen kommunikaatio on palvelumuotoilun ydin. Hyvin suunniteltu palvelumuotoilu tuo lisäarvoa asiakkaalle, joka johtaa loppukäyttäjän tyytyväisyyteen. Tyytyväinen asiakas tuo mukanaan uusia käyttäjiä joka puolestaan lisää yrityksen kasvua.

Vaatimusmäärittely

Vaatimusmäärittelyprojekti alkaa yhteisellä workshopilla, jossa määritellään asiakkaan ja palvelun tavoitteet ja tunnistetaan potentiaaliset asiakkaat sekä luodaan asiakaspersoonat. Seuraavissa vaiheissa suunnitellaan asiakkaan palvelupolku ja priorisoidaan toteutuskelpoiset ominaisuudet. Sen jälkeen rakennetaan testattava prototyyppi, jota seuraa tarkka vaatimusten määrittely. Tämän tarkan suunnittelun jälkeen tuote tai palvelu on valmis kehitykseen. Parhaat digitaaliset palvelut luodaan, kun palvelumuotoilu, ominaisuusmäärittely ja tekninen suunnittelu nivoutuvat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa lähtökohtana on loppukäyttäjä.

 

Vaatimusmäärittelyprojekti Maalausteho Oy:lle

MeKiwi toteutti Maalaustehon uudelle liiketoimintaidealle digitaalisen palvelukonseptin palvelumuotoilun, UI/UX suunnittelun ja ominaisuuksien sekä teknisen suunnitelman vaatimusmäärittelyn.
Maalausteho Oy:n toimitusjohtaja Jonne Riihimäki kertoo yhteistyöstämme: “Olin todella tyytyväinen ja asiat menivät, niin kuin odotin. Tiimi ja osaajat graafikkopuolelta sekä teknisen vaatimusmäärittelyn puolelta olivat päteviä ja taitavia. Määrittelyn tulos oli sitä mitä odotettiin”. Lue referenssi ja asiakkaan palaute kokonaisuudessaan täältä

Yrityksesi voi myös hyödyntää Business Finlandin innovaatioseteliä esimerkiksi juuri tämänkaltaiseen konseptointiprojektiin. Valmiilla ja kattavalla konseptilla on myös helpompi hakea rahoitusta lopullisen tuotteen tai palvelun rakentamiseen. Haku innovaatioseteliin on auki.

Onko sinulla uusi tuote- tai projekti-idea tai haluat kuulla lisää toiminnastamme? MeKiwi voi auttaa sinua uuden tuotteesi tai palvelusi konseptoinnissa ja palvelumuotoilussa, ota yhteyttä Jonnaan niin käydään yhdessä tavoitteesi ja ideasi läpi.


XR Nationin Joh Orengon haastattelu

Numeroissa on voimaa ja Joh Orengo tietää sen, koska hän on yksi XR Nationin takana olevista ihmisistä. XR Nation on Pohjoismaiden tärkein ja suurin ekosysteemi yrityksiä jotka toimivat laajennetun todellisuuden toimialoilla (XR). Haastattelimme Johia kuullaksemme, millainen on laajennetun todellisuuden tilanne Suomessa ja ulkomailla, millaisia hienoja asioita ihmiset voivat saavuttaa näillä uusilla tekniikoilla ja mikä XR Nationin tulevaisuus on.

Kerro jotain itsestäsi

Olen puertoricolainen ja olen asunut Suomessa 12 vuotta. Tulin tänne yliopistoon, jossa tapasin tulevan vaimoni ja päätin, etten halua olla missään muualla. Nyt olen Spatial8:n toimitusjohtaja ja perustaja. Olen ollut osa XR-alaa vuodesta 2018 lähtien, kun liityin AR-startup Gribiin. Ennen sitä toimin englannin opettajana Helsingin yliopistossa noin kuuden vuoden ajan, mutta päätin vaihtaa alaa. Oli uuden haasteen aika, mutta missä nyt työskentelen, sana "haaste" on hieman aliarvioiva.

Mitä XR Nation tekee?

XR Nation on ympäri Eurooppaa olevien XR -yritysten nykyaikainen liiketoiminnan ekosysteemi. (apunimi Spatial8). Tarjoamme konsultointia työpajojen kautta, jotta voimme kouluttaa yrityksiä kyseisestä tekniikasta ja siitä, miten se voi auttaa heitä saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa. Tuomme heidät sitten yhteen parhaiden yritysten kanssa sisällöntuotannon ja muiden palvelujen sekä AR- tai VR -tuotteiden suhteen. Meillä on myös sisäiset markkinat, joilla ekosysteemin jäsenet voivat jäsenmaksua vastaa ostaa ja myydä tuotteitaan ja palvelujaan, joita ei tarjota julkisesti.

Montako jäsentä teillä on?

54 jäsentä. Me olemme pohjoismaiden suurin kaltaisemme ekosysteemi, kun saavutamme 71 jäsentä olemme myös Euroopan suurin.

Millaisia yritys caseja ekosysteemin kautta on tullut?

Meillä on kumppanuus Telian kanssa heidän sisällöntuotannon ekosysteemin ylläpitämiseksi heidän AR by Telia -alustalleen. Useat yritys caset tulevat samalta suunnalta. Esimerkiksi yksi jäsenistämme Make Helsinki (nyt Healthware International) loi AR-reseptejä joillekin Valion maitotuotteille. Toinen esimerkki on MeKiwi, joka loi hauskan kasvo filtterin suomalaiselle taksiyritykselle, joka halusi mainostaa puhelinnumeronsa muuttumista. AR by Telia -projektien lisäksi meitä lähestyy useita kuntia osallistumaan erilaisiin XR-projekteihin.

Millainen on XR:n yleisnäkymä Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa?

Suomi on innostava paikka XR:lle. Meillä on yksi maailman parhaista startup ekosysteemeistä. Helsingissä ja muissa kaupungeissa, kuten Jyväskylässä ja Oulussa on aktiiviset XR -yhteisöt. Suomen peliekosysteemi ei ole vain huippuluokkaa, vaan nyt saamme näkyvyyttä VR-peleillä, kuten VRKiwin Cave Digger, joka on yksi Oculuksen suosituimmista peleistä. Meillä on uusi fotoniikkayhdistys sekä startupit, kuten Dispelix ja tietysti Varjo, joka ylittää XR-objektiivien ja Mixed Reality-lasien rajoja. AR -yritykset ovat myös paljon esillä. Grib on voittanut useita palkintoja 3D-mallinnusohjelmistostaan, ja ruotsalainen Hexagon osti hiljattain kartoitustekniikastaan tunnetun Immersalin. Anarky Labs luo myös mullistavan AR-käyttöliittymän ammattilais- drone -lentäjille.

Paljon kerrottavaa riittää myös muusta Pohjoismaiden ja Baltian alueista. Tässä lyhyt tilannekuva. Flow'n suosittu VR-meditaatio -ohjelmisto hyödyntää Islannin luontoa taustanaan. Norjassa on laadukasta tutkimusta ja käytännön sovelluksia mukaansatempaavasta oppimisesta paikallisilta yliopistoilta ja VRINN -liiketoimintaryhmältä. Ruotsalaisen listautuneen konglomeraatti Bublarin virtuaalisia opetusratkaisuja tarjoava Vobling on erittäin menestynyt. Tanskassa toimii MeetinVR, joka on yksi markkinoiden parhaista virtuaalisen yhteistyön alustoista. Viron Wolf3D on äskettäin julkaissut keskuksen upeille alustojen välisille avatarilleen, ja EdTech-startup Futuclass luo laadukkaita kursseja matematiikan ja luonnontieteiden opettamiseen VR:ssä. Jotkut XR-, media- ja peliekosysteemit liittyivät yhteen Liettuassa parantaakseen liiketoimintaa ja innovaatioita. Latviassa on myös uusi ja jännittävä XR-yhteisö, jota ohjaavat kokeneen ja luovan AR-yrityksen Overlyn perustajat. Voisin jatkaa vielä listausta, mutta silloinhan tämä ei olisi tiivistelmä. Riittää, kun sanon, että alueella on paljon erinomaista työtä.

Millä alalla käytetään eniten XR –tekniikkaa ja millä aloilla XR:n käyttö tulee lisääntymään?

Jos tarkastelemme lisättyä todellisuutta, markkinointi ja mainonta ovat hyvä lähtökohta brändille tarkastella, miten tekniikkaa voidaan käyttää asiakkaiden houkuttelemiseen ja asiakaskäyttäytymisen ymmärtämiseen. Tämä voisi olla alku laajemmalle "XR-strategialle". Esimerkiksi maitotuottaja Valion kaltainen yritys, jonka aiemmin mainitsin, voisi myös käyttää "yritys AR: ta" ylläpitoon ja toimintaan. Vaikka AR-mainonta saattaa olla aluksi helppo ratkaisu, niin AR-lasien kehittyessä se voi todella näyttää kykynsä ja sitä käytetään yhä enemmän varastoissa, tehtaissa ja tiloilla.

Erityisesti meitä kiinnostaa VR:n käyttö oppimisessa ja koulutuksessa. VR:ää on sovellettu yliopistokoulutukseen ja tutkimus ja tuotekehitykseen jo vuosikymmenien ajan. Yrittäjien ja tekijöiden ei pitäisi vain olla tietoisia perustasta, johon he rakentavat, vaan he voivat myös välttää kalliita virheitä oppimalla meidän kokemuksistamme ja keskustelemalla varhaisten innovaattoreiden kanssa, jotka ovat edelleen erittäin aktiivisia alalla.

Tämän lisäksi me Pohjoismaissa ja Euroopassa yleisemmin voisimme hyötyä siitä, että saamme tietää, mitä naapurimme tekevät. Pelkästään XR Nationin verkostossa on kolme yritystä, jotka tuottavat 360/VR -alustoja, joita voidaan käyttää koulutukseen. Emme näe sitä huonona asiana. Mitä voidaan tehdä tässä tilanteessa ja mikä rooli Spatial8:lla voi olla? Haluaisimme tutkia sitä. Uskomme, että pohjoismaalaisilla on mahdollisuus todella edetä VR-koulutuksessa.

Millaisia XR -tapahtumia järjestetään?

Olen AWE Nite Northern XR:n (aikaisemmin AWE Nite Helsinki) perustaja ja järjestäjä. Se on Augmented World Expo (AWE) -tapahtuma, jonka tarkoituksena on tuoda Pohjoismaiden ja Baltian alueen XR-yhteisöt (tunnetaan yhdessä nimellä Northern XR) lähemmäksi toisiaan ja esitellä ekosysteemeistä tulevia yrityksiä. Yksi tapaamisista keskittyi XR:n käyttöön muotialalla. Liikekumppanini Teemu Ollilainen ja minä huomasimme, että moni oli niin kiinnostunut siitä aiheesta, että päätimme tutkia, mitä voisimme tehdä.

Toin yhteen kaksi tapaamisen osallistujaa, Olesja Hännikäinen ja Krista Jäntti, ja keksimme yhdessä Extherealin, joka on XR- ja muotimaailman yhdistävän verkkokonferenssin takana. Ensimmäinen tapahtumamme, johon MeKiwi osallistuu, on joulukuun alussa ja sponsoreina toimivat Accenture ja Microsoft. Lisätietoja tapahtumasta tulee pian!

Mitä tavoitteita sinulla on XR Nationin tulevaisuudelle?

Vaihdamme tällä hetkellä brändiä Spatial8:een. Vaikka aloitimme XR Nationilla, sen yhteisöllä sekä sen AR- ja VR -tuotteilla ja -palveluilla, pyrimme mukauttamaan tämän mallin lohkoketjuteknologiayrityksille. Meidän on omaksuttava tekniikka, joka voi jonain päivänä tehdä meistä vanhanaikaisia, ja opittava mukauttamaan sitä viisaasti.

Tätä tarkoittaa 'spatialaatti', parantaa jotain tai ratkaista ongelmia uuden teknologian järkevän soveltamisen avulla. Ja se ei pysähdy lohkoketjuihin.

Myös tietosiipi on työn alla. Osana tätä siipeä toivomme voivamme rakentaa vahvempia siltoja tekoälyekosysteemeihin Suomessa, Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. S8 toimii myös Kaira -klaanin kanssa porttina Suomen IoT -ekosysteemiin.

Nämä ovat muutamia esimerkkejä kehittyvistä teknologioista ja yrityksistä, jotka tuomme yhteen auttaaksemme kouluttamaan markkinoita paremmin, ratkaisemaan liiketoimintaongelmia ja edistämään innovointia.

Tiivistettynä siis haluamme parantaa maailmaa uuden teknologian soveltamisen avulla.


Verkkosivujen suunnittelu - vuoden 2021 trendit

Verkkosivujen suunnittelu on asia johon jokaisen yrityksen kannattaa panostaa. Verkkosivuston tarkoitus kuitenkin on houkutella kävijöitä ja generoida mahdollisimman laadukkaita liidejä yritykselle. Kokosimme yhteen muutamia verkkosivujen suunnittelu trendejä (web-trendit) vuodelle 2021.

Minimalismi

Verkkosivujen suunnittelu on hyvä lähteä rakentamaan yksinkertaisesta näkymästä. Kävijää ei kannata hukuttaa muotojen ja värien sekaan vaan ulkoasu on hyvä pitää simppelinä, tässäkin tapauksessa vähemmän on enemmän. Selkeä ja käyttäjäystävällinen ulkoasu palvelee kävijää tehokkaammin sekä yrityksen viesti saadaan tuotua selkeästi esille.

Tumma teema

Musta tai tumma tausta on lukijan silmälle ystävällinen ja miellyttävä, mikä lisää lukijan sivustolla viihtymisen todennäköisyyttä. Vaaleat tekstit tummalla taustalla erottuvat myös entistä paremmin. Tumman puhuvat teemat ovat olleet käytössä myös isoillakin yrityksillä (esimerkiksi Facebook), jota verkkosivujen suunnittelijat ovat myös alkaneet ottamaan käyttöönsä sen suosion vuoksi käyttäjien keskuudessa.

3D elementit

Interaktiiviset 3D elementit verkkosivujen suunnittelussa on eräs nouseva hieman uniikimpi trendi. Tällaisia elementtejä voi hyödyntää esimerkiksi verkkokaupoissa, jossa asiakas pääsee tutkimaan tuotetta kauttaaltaan pyörittelemällä tuotteen kuvaa ruudulla. 3D elementtejä voi käyttää myös ei-interaktiivisesti pelkkänä kuvituksena.

Skrollaus efektit

Ehkä suosituin skrollaus efekti on parallax-skrollaus, vaikka parallax on ollut pinnalla jo pitkään, jatkaa se edelleen suosiossa. Parallax-efektissä sivulla olevat elementit esimerkiksi etualalla oleva teksti ja taka-alalla oleva kuva liikkuvat eri tahtia käyttäjän skrollatessa sivua. Skrollauksessa voi myös hyödyntää erilaisia animaatioita, kun siirrytään sivulla osiosta toiseen esimerkiksi zoomausta tai horisontaalista skrollausta. Erilaisilla skrollaus-efekteillä saadaan tuotua eloa sivustoon hyvin pienellä vaivalla ilman, että sivuston käytettävyys kärsii.

MeKiwi voi auttaa yritystäsi suunnittelemalla ja toteuttamalla modernit ja toimivat verkkosivut. Ota yhteyttä täältä, oli kyseessä sitten pieni sivuston päivitys tai kokonaisvaltainen uudistus, meidän web-asiantuntijamme loihtivat sinulle makean kokonaisuuden.


Kiihdytä yrityksen kasvua innovaatiosetelillä

Business Finlandin innovaatioseteli tarjoaa nopean keinon testata innovaatiosi kestävyyttä ja tutkia sen markkinoita.

Innovaatioseteli on tarkoitettu innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Avustus on suurimmillaan 5000 euroa + alv. Yrityksen omarahoitusosuus on 1000 euroa + alv. Pientä vetoapua antaa myös innovaatiosetelin maksatusmenettely, jossa palveluntuottaja laskuttaa suoraan Business Finlandia.

Osta innovaatiosetelillä asiantuntemusta

Business Finlandin verkkosivulla kerrotaan, että innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea.

Miten innovaatioseteli auttaa idean kehittämisessä? Digitaalisissa palveluissa esimerkiksi palvelun suunnittelu tai käyttöliittymädemo ovat tällaisia rajattuja kokonaisuuksia, jotka sopivat laajuudeltaan innovaatiosetelillä rahoitettaviksi. Innovaatiosetelillä voi rahoittaa myös tuote- ja palvelustrategian kehittämistä.

Kannattaa valita palveluntarjoaja, joka täydentää oman firmasi asiantuntemusta. Tällä tavalla saat innovaatiosetelistä kaiken irti.

MeKiwi mukana innovaatioseteliprojekteissa

B.UP Oy on henkilö- ja henkilöstövalmennusyritys, joka on perustettu 2020. MeKiwillä oli ilo toteuttaa B.UP hyvinvointisovelluksen prototyyppi johon asiakkaamme sai tukea myös Business Finlandin innovaatiosetelistä. Kokonaisprojektissa luotiin B.UP sovelluksen yleisilme ja yksi itsensä kehittämiseen johtava tutkimusmatka pohdintatehtävineen. Lue koko B.UP asiakaskokemus täältä

MeKiwi on Business Finlandin hyväksymä palveluntuottaja. Autamme asiakkaitamme suunnittelemaan kehitysprojekteja kunkin tarpeen mukaan sekä opastamme BF-innovaatiosetelirahoituksen haussa. Ota yhteyttä Jonnaan niin suunnitellaan sinun innovaatioprojektisi!


Kuinka pysyä inspiroituneena ja motivoituneena työssä

Kuinka pysyä inspiroituneena ja motivoituneena työssä? Työelämässä kaikki ei aina ole ruusuilla tanssimista, töissä tulee olemaan vaikeita ja turhauttavia tilanteita, joiden läpikäyntiin tarvitaan ylimääräistä motivaatiota. Satunnainen turhautuminen työhön on normaalia ja osa elämää. Lue meidän vinkkimme jos sinusta tuntuu, että tarvitset vähän ylimääräistä inspiraatiota ja työmotivaatiota.

Pysy inspiroituneena ja motivoituneena työssä asettamalla tavoitteita

Tavoitteiden asettaminen työssä auttaa parantamaan työn laatua. Tavoitteiden asettaminen antaa sinulle myös välitöntä palautetta siitä, saavutettiinko tavoitteet vai ei.

Tavoitteista puhuessa, on hyvä mainita myös palkinnot. Ota tavaksi palkita itsesi aina, kun tavoite saavutetaan tai tietty tehtävä on suoritettu. Tämä pätee myös työnantajaan, muista osoittaa arvostusta työntekijöitä kohtaan. Tyytyväinen työntekijä on motivoitunut työntekijä, mikä näkyy suoraan yrityksen suorituskyvyssä.

Aseta rajat työlle ja vapaa-ajalle

Ei ole ihme, että menetät inspiraation ja motivaation työhösi, jos et pysty etääntymään siitä. Työpäivän jälkeen sinun pitäisi tehdä jotain aivan muuta, mikä ei liity työsi ollenkaan. Esimerkiksi, jos työskentelet toimistossa ja istut koko päivän tuijottaen tietokoneen ruutua, ulkoile työpäivän jälkeen ja ole aktiivinen riippumatta siitä, kuinka houkuttelevaa olisi vain pysyä tietokoneen ääressä myös työn jälkeen. Päinvastoin, jos työsi vaatii paljon fyysistä ponnistelua, yritä rentoutua vapaa-ajalla. Älä mene lenkille tai tee rankkaa treeniä heti työpäivän jälkeen, anna kehollesi mahdollisuus rentoutua. Lue myös meidän vinkit työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen.

Inspiraatio ja motivaatio edellyttää oppimista

Joskus motivaatio saattaa kadota, jos tehtäväsi ovat liian vaikeita tai pysyttelet liikaa haluamallasi mukavuusalueella. Pyydä aina apua, jos tehtävät vaikuttavat liian ylivoimaisilta, keskustele siitä työkavereittesi tai pomosi kanssa, miten asioita kannattaa alkaa purkamaan. Jatka myös opiskelemista ja yritä oppia uusia asioita vähän kerrallaan. Astu ainakin aika ajoin ulos mukavuusalueelta, vain siten voit kehittyä.

Ole avoin palautteelle

Saatat menettää motivaation ja inspiraation, jos olet liian kaavoihin kangistunut. Keskustele muiden ihmisten kanssa ja anna heidän uusien ideoiden inspiroida sinua, mikä puolestaan lisää motivaatiota. Ole avoin palautteelle ja parannusehdotuksille, loppujen lopuksi te kaikki työskentelette kohti yhteistä tavoitetta yrityksessänne.


Kuinka luoda menestyvä uutiskirje

Millainen on menestyvä uutiskirje? Kun ajattelet sanaa uutiskirje, mikä on ensimmäinen asia, joka tulee mieleesi? Ponnahdusikkunat nettisivuilla tai sähköpostit täynnä päivittäisiä uutiskirjeitä, joissa kaikissa on sama otsikko? Kyllä, on turvallista sanoa, että kaikki eivät välttämättä pidä uutiskirjeistä, mutta niitä on silti olemassa, koska kysyntää riittää niille, jotka pystyvät erottumaan toisista. Kyllä meressä kaloja riittää, mutta haluat varmistaa, että juuri sinut ongitaan ylös. Siksi halusimme sukeltaa hieman syvemmälle ja selvittää, mikä saa uutiskirjeet menestymään paremmin.

Hyödynnä sosiaalista mediaa

Sen lisäksi, että lähetät uutiskirjeet sähköpostitse, sitä tulisi myös jakaa yrityksen sosiaalisen median kanavissa. Muista jakaa uutiskirjeen linkki sosiaalisessa mediassa sekä kehotus tilata kirje. Sosiaalista mediaa voidaan käyttää myös tunnistamaan kohdeyleisösi paremmin, se auttaa sinua luomaan mielekkäämpää sisältöä lukijoille ja herättämään niiden kiinnostus, jotka eivät vielä tunne uutiskirjettäsi tai yritystäsi.

Paremmin menestyvä uutiskirje on yksinkertainen

Yrityksessäsi tapahtuu varmasti monia mielenkiintoisia asioita, ja haluaisit kuuluttaa kaikki mahtavat pienetkin uutiset yleisölle, mutta ajattele kiireistä lukijaa, joka yrittää löytää aikaa käydä läpi kaikki aiheet, jotka eivät edes välttämättä ole tarpeeksi kiinnostavia tai relevantteja ulkopuoliselle. Yksinkertainen ja minimaalinen lähestymistapa kantaa pitkälle, ethän yritä hukuttaa lukijaa?

Johdonmukainen mutta ainutlaatuinen

Kun tilaat jotain, haluaisit todennäköisesti tietää, mistä tuotteessa on kyse. Sama koskee uutiskirjeitä, useimmiten kun sisältö pidetään yhtenäisenä houkutat parhaan yleisön juuri sinulle ja pidät heidät myös kiinnostuneina sisällöstäsi tulevaisuudessa, koska he tietävät, mitä on tulossa. Lisää sekaan vain vähän maustetta, eli pidä sisältö hauskana. Nyt kun puhutaan mielenkiintoisesta ja hauskasta, jotta uutiskirje menestyisi paremmin, varmista, että pääotsikkosi vaihtelee jokaisessa uutiskirjeessä. Mitä ainutlaatuisempi ja katseenvangitseva otsikko on, sitä todennäköisemmin uutiskirjeesi klikataan auki.

Visuaalinen tyyli

Sisällön lisäksi yksinkertaista ja minimaalista tyyliä voidaan soveltaa myös uutiskirjeen visuaaliseen puoleen. Ajattele värien kontrastia, tekstin tulisi olla helposti nähtävissä ja luettavissa. Kuvien tulisi olla korkealaatuisia, jotka kuvaavat tekstisisältöä, eivätkä vain satunnaisia kuvapankkikuvia.

Yhteenvetona menestyvä uutiskirje on johdonmukainen ja hauska, maustettuna mukaansatempaavilla otsikoilla ja laadukkailla kuvilla. Saa käyttää mielikuvitusta ja kokeilla erilaisia lähestymistapoja, jotta löydät yrityksellesi sopivimman tyylin.