Metaverse avautuu liiketoimintaan

Pelinkehitys on tuonut virtuaalimaailman koteihin. Diginatiivi ja globaali Z-sukupolvi on kasvanut tietokonepelien kehittyneen grafiikan parissa. Heidän kokemuksensa ja asenteensa asettavat virtuaalisen käyttökokemuksen vaatimukset korkealle.
Metaverse on tulevaisuuden virtuaalimaailmaa. Siellä viihdytään, ostetaan ja työskennellään virtuaalisesti. Käyttäjien samanaikaisuus mahdollistaa keskinäisen vuorovaikutuksen ja viestinnän yhteisesti jaetussa virtuaaliympäristössä.

Metaverse ja moniaistilliset asiakaskokemukset

Virtuaalisuus luo liiketoiminnalle uudenlaisia mahdollisuuksia. Metaverse tarjoaa asiakkaalle moniaistillisia asiakaskokemuksia virtuaalisesti reaaliaikaisessa vuorovaikutuksessa.
Tänään metaversumin virtuaalitodellisuus (VR) on esimerkiksi kaupallinen VR-ympäristö, jossa asiakkaat voivat tutustua tarjolla oleviin tuotteisiin ja palveluihin 3D-näyttelytiloissa tai simuloidussa käyttötilanteissa.
Asiakkaat luovat itselleen virtuaalihahmon, jonka avulla he liikkuvat ja keskustelevat muiden virtuaalihahmojen kanssa samassa tilassa. Virtuaalinen 3D-ympäristö ja -mallit auttavat asiakasta tutustumaan tuotteiden ja palvelujen ominaisuuksiin ja helpottavat näin mm. ostopäätöksen tekemistä. Hyvin suunniteltu virtuaaliesittely vähentää asiakkaan tuotepalautuksia ja asiakaspalvelun tarvetta.

Metaversen mahdollistavat VR-teknologiat

Virtuaalisovellukset mahdollistavat virtuaalisen kokemuksen asioista, paikoista ja tilanteista, jotka sillä hetkellä ovat saavuttamattomissa.
VR-sovelluksen tavoitteena on luoda todentuntuinen, virtuaalinen, asiakaskokemus, siinä määrin kuin se on tarkoituksenmukaista. Tästä hyvänä esimerkkinä on MeKiwin ja XR Marinen yhteistyössä kehittämä Simboat VR-sovellus. Veneilyn huippuhetket ovat läsnä virtuaalisesti, jolloin asiakas voi tutustua uuteen venemalliin jo ennen jäiden lähtöä.
Metaversen mahdollistavia VR-teknologioita ovat XR (Extended reality) eli kokemukselliseen todellisuuteen perustuvat AR (Augmented Reality) eli lisätty todellisuus, VR (Virtual Reality) eli virtuaalitodellisuus ja edellä mainittujen välimuoto MR (Mixed Reality).

AR-kokemuksessa virtuaalisisältö liitetään osaksi reaalimaailmaa AR-tuetun sovelluksen tai selaimen avulla. Tästä monille tuttu toteutus on Pokémon GO -peli. Siinä pelaaja etsii Pokémon hahmoja, jotka on liitetty osaksi reaalimaailmaa. Myös QR-koodilla avautuvat tuotteeseen tai palveluun liittyvät lisätiedot tai käyttöohjeet ovat AR-kokemus.

VR-sovelluksessa virtuaaliympäristöä tarkastellaan VR-laseilla, jotka sulkevat pois ulkomaailman. Ympäristössä ollaan vuorovaikutuksessa objektien kanssa käsin tai VR-ohjaimilla. Visuaalisuus, äänet ja vuorovaikutus ympäristön kanssa luovat elämyksellisen VR-kokemuksen.

Metaversen käyttö lisääntyy

Hyperrealistiset, yhteiskäyttöiset ja kaikkia aisteja hyödyntävät virtuaalimaailmat tekevät tuloaan. Tarkimmat virtuaaliympäristöt ovat työ- ja teollisuuskäytössä. Metaversen käyttöönotto kuluttajamarkkinoilla vaatii laitteiden, sovellusten, alustojen ja liitettävyyden kehittymistä.

Nokian strategia- ja teknologiajohtaja Nashant Batran mukaan ensimmäiset 5G-Advanced -käyttöönotot alkavat vuonna 2025, jolloin metaversumin kattavuus kasvaa dramaattisesti. Tarkempaa teknistä tietoa voit lukea Nokian julkaisemasta oppaasta Metaversumilla on merkitystä: Opas mukaansatempaavaan tulevaisuuteen.

 

Metaversen kehitys vaatii osaamista

VR-kokemuksen tavoitteena on saavuttaa pelimaailmasta tuttu immersiivisyys, jossa käyttäjä uppoutuu VR-kokemukseensa. Tarkoituksena on luoda VR-ympäristö, johon reaalimaailman toimintaperiaatteet heijastuvat. Hyvä esimerkki VR-ympäristöstä on MeKiwin uusin Cave Digger 2 VR-peli.
Positiivinen käyttäjäkokemus syntyy taitavasta teknisestä toteutuksesta ja palvelun sujuvuudesta. Paras tulos syntyy ammatillisesti moniosaavassa tuotekehitystiimissä, jossa on edustettuina ohjelmistokehittäjiä, graafisia suunnittelijoita, UI/UX-suunnittelijoita ja palvelumuotoilijoita.

Haluatko tehostaa liiketoimintaasi virtuaalitodellisuudella? Pelikehityksen ja digitaalisen markkinoinnin ja myynnin ammattilaisina voimme tukea sinua virtuaaliteknologian hyödyntämisessä.
Perehdymme yrityksesi tarpeisiin ja luomme teille kokonaiskuvan kehitysprojektista. Kerromme mitä teemme, miten etenemme ja mitä yhdessä saavutamme.
Olemme olleet mukana monen asiakkaan tarinassa. Tutustu referensseihin ja blogeihin MeKiwi.org sivuilla.


Miten voin parantaa verkkosivujen näkyvyyttä?

Sinulla on verkkosivut, mutta ne eivät näy selaimen hakutuloksissa. Tämä on aika tavallinen ongelma. Usein oletetaan, että ponnistus markkinointiin on tehty, kun sivut on hankittu. Verkkosivut on pidettävä elossa. Ne kaipaavat aika ajoin päivittämistä, mm. uutta sisältöä ja sisäistä ja ulkoista linkitystä.

Miten tehdään hakukoneoptimointia?

SEO (Search Engine Optimization) eli suomeksi hakukoneoptimointi on prosessi, jolla parannetaan verkkosivujen näkyvyyttä suhteessa kilpailijoiden verkkosivuihin. Verkkosivuston näkyvyyteen vaikuttavat sivuston tekninen toimivuus, hakukoneoptimoitu sisältö, yrityksen brändin tunnettuus ja käyttäjän personointi. Personointia voidaan lisätä esimerkiksi tuote-ehdotuksilla ja sivuston käyttäjälle uudelleen kohdennetulla mainonnalla. Keskityn tässä blogissa hakukoneoptimoidun sisällön tuottamiseen.

Millaista on hakukoneoptimoitu sisältö?

On syytä miettiä, mitkä ovat strategiset asiakasryhmät. Millaisille asiakkaille halutaan palveluja markkinoida? Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita? Millaisia tarpeita heillä on?

Toisaalta, millaisia tarpeita itsellämme on. Mitä palveluja halutaan tarjota? Millaisia liidejä halutaan saavuttaa? Miten kohderyhmille kerrotaan omista arvoista ja tavoitteista? Miten järjestöt, liitot ja yhdistykset tehostaisivat esimerkiksi uusien jäsenten hankintaa? Näiden kysymysten pohjalta voit jo aavistella, millaista sisältöä verkkosivuilla tulisi olla.

Verkkosivujen suunnittelussa yhtenä tavoitteena strategian ja asiakaslähtöisyyden lisäksi on sivujen näkyvyys eli hakukoneoptimoitu sisältö. Ennen sisällön tuottamista on kuitenkin löydettävä yleisimmät hakusanat eli avainsanat.

 

Miten löydän toimivat avainsanat?

Avainsanoja ovat juuri ne sanat, joilla asiakkaat hakevat ratkaisua tarpeisiinsa. Astu siis itse asiakkaan saappaisiin ja lähde “googlettamaan” palvelua, jonka haluat löytää ja josta haluat tietoa. Näin löydät keskeiset avainsanat ja yleisimmät kysymykset, joita asiakkaat ovat käyttäneet palvelua hakiessaan.
Asiakaslähtöisyys, luonnolliset kysymykset, avainsanat ja linkitykset tehostavat verkkosivuston löydettävyyttä. Hakukoneoptimoidut avainsanat eivät ole vain lista sanoja sisällössä, vaan ne upotetaan otsikoihin ja tekstiin. Tärkeintä on tekstin selkeys ja kiinnostavuus asiakkaan näkökulmasta.
Tärkein avainsana on se, jonka ympärille sisältö rakentuu. Muut avainsanat puolestaan tukevat aihetta olennaisesti. Hakukonetta ei voi huijata, joten avainsanoja ei saa käyttää liikaa. Hyvä suhde on yksi avainsana 20 sanaa kohden. Palveluja haetaan usein myös kysymyksillä. Kysymykset ovat oivallisia avainsanoja. Niitä voidaan käyttää sisällön otsikoissa. Voit koota avainsanoista ns. avainsanakartan, jonka perusteella kirjoitat sisältöä.

Avainsanat ja sisällön kirjoittaminen

Avainsanalistat eivät vielä ole sisältöä, vaan sivujen tulee tarjota asiakkaille asiantuntevaa ja mielenkiintoista sisältöä. Sen tulee olla myös myyvää ja asiakkaan ostopolkua tukevaa. Verkkosivuilla voi olla mm. tuotteiden tuotetietoa, testituloksia ja asiakkaiden sitaatteja tuotteen käytöstä. Palveluiden sisältöä ovat palvelukuvaukset, kuvat, kartat, asiakastarinat ja asiakkaiden sitaatit palvelusta. Järjestöjen ym. sivustoilla tarjotaan jäsenille oleellista informaatiota niiden toiminnasta.
Kenen tehtävä sitten on tuottaa sisältöä. Voit antaa sisällöntuotannon ammattilaisille, jos sinulla ei ole aikaa ja osaamista siihen. Ammattilainen tietää, miten kirjoitetaan selkeää, mielenkiintoista ja myyntiä edistävää tekstiä. Olet kuitenkin palvelun tuottaja ja tiedät palveluistasi enemmän kuin ulkopuolinen. Siksi sinun kannattaa osallistua sisällöntuotantoon asiantuntijana, ja antaa tietoa ja kommentoida ulkopuolisen tuottamaa sisältöä.

Mikä on metakuvaus?

Verkkosivuston kiinnostavuutta lisää metakuvaus eli metateksti, joka näkyy selaimen hakutulosten listauksen yhteydessä tekstinä, joka kertoo verkkosivun sisällöstä. Kuvauksen tavoitteena on herättää asiakkaan mielenkiinto ja halu tutustua sivustoon syvemmin.
Metakuvauksen rooli on merkittävä, joten siihen kannattaa panostaa. Kuvaus kirjoitetaan asiakaslähtöisesti. Mietitään mitä potentiaalinen asiakas haluaa tietää ja tarjotaan siihen ratkaisua. Mitä kiinnostavampi kuvaus on, sitä varmemmin asiakas klikkaa sivustolle.

Onko teidän hakukoneoptimionti ajantasalla? Digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoina voimme parantaa yrityksesi verkkosivuston löydettävyyttä.

Perehdymme yrityksesi verkkosivujen tekniseen toteutukseen ja palveluiden ja avainsanojen optimointiin. Luomme teille kokonaiskuvan kehitysprojektista, mitä teemme, miten etenemme ja mitä yhdessä saavutamme.

Lue myös aikaisempi blogimme, Miten tuotan merkityksellistä sisältöä? 

Haluatko tietää enemmän ulkoisista linkeistä? Voit tutustua MOZ sivustoon.


sisältötuotannon malli

Miten tuotan merkityksellistä sisältöä?

Sisältöä tuotetaan aina asiakkaalle. Sen on tavoitettava oikeat asiakkaat ja puhuteltava heitä oikealla tavalla. Liiketoimintastrategia, brändi ja asiakasymmärrys ovat sisällöntuotannon kulmakiviä. Ne antavat sisällöille strategisen suunnan, tavan toimia ja viestiä ja luovat asiakkaalle arvoa. Keskeisiä merkityksellisellisessä sisällöntuotannossa ovat ostajapersoonat, heille luodut ostopolut, oikea-aikaiset sisällöt ja sisältöjen linkitykset eri kanavista verkkosivuille.

Miten tuotan strategisesti oikeanlaistan sisältöä?

Sisältömarkkinointi on osa yrityksen markkinointistrategiaa. Samalla tavalla kuin markkinointistrategia ja sitä toteuttava markkinointisuunnitelma, myös sisältöstrategia ja sisällöntuotanto noudattavat yrityksen liiketoimintastrategiaa. Näin organisaatio toimii yhteneväisesti kohti asetettuja tavoitteita.

Strategisesti tiedämme mm. kenelle, mitä, miten ja missä markkinoimme ja myymme. Sisältöstrategian näkökulmasta on merkityksellistä tietää, millaisia ostajapersoonia haluamme tavoittaa, sitouttaa ja palvella, ja miten johdamme sisältöjä eri kanavissa ja verkkosivuilla. Kun sisällöt luodaan ostajapersoonan ongelmien ja tavoitteiden ympärille, myynti kasvaa, brändi vahvistuu ja yrityksemme menestyy.

Yrityksen kokonaisvaltaisen brändin kannalta on merkityksellistä, että viestintä on brändin mukaista. Brändi-identiteetin ja arvolupauksen viestintä heijastuu kaikkeen viestintään, joten sitä ei pidä unohtaa sisällöntuotannossakaan. Sisällöt heijastavat johdonmukaisesti yrityksen persoonaa, tapaa toimia ja viestiä. Brändin tulee ilmetä kaikissa viestinnän muodoissa, niin visuaalisessa kuin puhutussa sisällössä. Viestinnän johdonmukaisuus lisää yrityksen uskottavuutta asiakkaan silmissä.

Miten lisään asiakaslähtöisyyttä sisällöntuotantoon?

Mitä paremmin ymmärrämme asiakasta, sitä helpompi meidän on tuottaa sisältöä. Asiakastutkimus antaa arvokasta tietoa ostajapersoonien ja ostopäätökseen ohjaavien tekijöiden määrittelemiseen. Asiakaslähtöisyyden tavoitteena on luoda asiakkaalle arvoa jokaisella kanavalla ja sisällöllä. Hyvin toteutetut sisällöt ovat asiakkaasta mielenkiintoisia, informatiivisia ja motivoivia ja ostoprosessia tukevia. Ne myös parantavat asiakkaan ja yrityksen vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Sisällöntuottajaa kiinnostaa erityisesti asiakkaiden osto- ja palvelukokemukset. Palveluiden ostaminen vaatii osaamista ja usein se on asiakkaalle haastavaa. Asiakastyytyväisyys ja tehokas ja tuloksellinen myynti toteutuvat parhaiten, kun asiakkaan ostopolku ja yrityksen myyntipolku kulkevat rinnakkain. Asiakkaalle tarjotaan hyödyllistä sisältöä oikea-aikaisesti ostopolun eri vaiheissa.

Asiakkaille pystytään tarjoamaan osuvampaa sisältöä, joka helpottaa ja nopeuttaa ostoprosessia. Esimerkiksi verkkosivuilla voidaan luoda jokaiselle ostajapersoonalle omanlaisensa ostopolku. Asiakkaan ostopolun alussa sisällöntuotannon tehtävänä on tukea verkkosivujen löydettävyyttä ja palvelukuvausten sisällön ymmärrettävyyttä. Sisältöjen linkittäminen ja hakukoneoptimoitu sisältö auttavat asiakasta löytämään yrityksen palvelut. Verkkosivujen sisällön tulee tarjota tietoa ja tukea asiakasta ostoprosessissa. Merkityksellinen sisältö houkuttaa asiakasta etenemään sisällöstä toiseen ja johdattaa asiakkaan kohti ostopäätöstä.

Onko teidän sisällöntuotantonne merkityksellistä? Me MeKiwillä hyödynnämme palvelumuotoilua asiakaskokemuksen tutkimiseen ja digitaalisen ostopolun kehittämiseen. Digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoina voimme auttaa yritystäsi sisällöntuotannon kehittämisessä. Perehdymme yrityksesi tavoitteisiin ja tarpeisiin. Luomme teille kokonaiskuvan kehitysprojektista, mitä teemme, miten etenemme ja mitä yhdessä saavutamme.


MeKiwi mascot with Chompy the chest

MeKiwin rahoituskierros päätökseen ja uusi pelinjulkaisu syksyllä

MeKiwi Oy, yksi Suomen johtavista VR-pelien kehittäjistä ja julkaisijoista, sai aikaisen vaiheen rahoituskierroksensa päätökseen heinäkuussa ja suuntaa kasvaneiden resurssien turvin kohti uutta pelinjulkaisua, joka on tarkoitus toteuttaa maailman merkittävimmillä pelialustoilla syksyn 2022 aikana. Rahoituskierroksella sijoittajina toimivat oululaiset Nordic Option Oy ja Korpun Siemen Oy sekä yhtiön nykyiset osakkaat ja avainhenkilöt.

”Olemme yhtiössä tehneet pitkäjänteisesti töitä VR pelien kanssa ja osoittaneet, että osaamisellamme pystymme kehittämään ja julkaisemaan maailmalla kaupallisesti menestyviä pelejä. Toteutunut rahoituskierros mahdollistaa voimakkaammat markkinointisatsaukset uuden Cave Digger 2 -pelin julkaisun yhteydessä sekä yhtiön yleisen kehittämisen kasvutarpeiden mukaisesti”, kertoo MeKiwin toimitusjohtaja Samuel Kuosmanen.


”VR-sisältömarkkina kasvaa etenkin pelien osalta merkittävää vauhtia ja uskomme Nordic Optionin puolella, että MeKiwin osaavalla tiimillä on edellytykset kansainväliseen läpimurtoon. Yhtiön kunnianhimoiset kasvutavoitteet edellyttävät tulevaisuudessa useiden uusien pelien kehittämistä ja kaupallistamista. Nykyisten omistajien keskeisenä tehtävänä onkin varmistaa, että uusien pelien kehittämiseen on riittävästi resursseja muiden strategisten toimenpiteiden ohessa”, jatkaa Nordic Optionin sijoitusjohtaja Teemu Puumalainen.

”MeKiwin tulevaisuuden suunnitelmissa on lisätä pelinjulkaisuvolyymeja kehittämällä omia pelejä, mutta myös julkaisemalla ja markkinoimalla muiden pelintekijöiden pelejä. Lisäksi tärkeää on jakelukanavaverkoston kehittäminen ja hallinta, jotta julkaistavat pelit ovat asiakkaiden saavutettavissa kaikilla merkittävimmillä ja suosituimmilla alustoilla. Muutaman vuoden päästä MeKiwi on toivottavasti kaikkien tuntema brändi”, päättää toimitusjohtaja Kuosmanen.

Lisätiedot:

Samuel Kuosmanen, Toimitusjohtaja MeKiwi Oy, , 044-5452020

Teemu Puumalainen, Sijoitusjohtaja Nordic Option Oy, , 040-6318362

Matias Itkonen, Managing Partner SijoittajaPRO Corporate Finance, , 045-6721414

MeKiwi lyhyesti:

Mekiwi on Suomen suurin VR pelien kehittäjä sekä julkaisija ja se tarjoaa yritysasiakkaille myös räätälöityjä ohjelmistokehitys- ja web-palveluja. Yhtiö on perustettu vuonna 2014 ja sen liikevaihto on kohonnut yli miljoonan euron. Yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 30 henkilöä.

Nordic Option lyhyesti:

Nordic Option Oy on ensisijaisesti pohjoissuomalaisiin kasvuyrityksiin sijoittava pääomasijoitusrahasto, jonka suurimmat omistajat ovat Arvo Sijoitusosuuskunta, Partnera Oyj ja Oulun kaupunki. Yhtiön tavoitteena on tarjota pohjoinen vaihtoehto pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistamiseen.

Korpun Siemen lyhyesti:

SijoittajaPRO Corporate Financen perustaman Korpun Siemen Oy:n taustalla on 33 alkuvaiheen sijoitustoimintansa yhdistänyttä sijoittajaa, joilla on laaja-alaista kokemusta start up-, kasvu- ja perheyrityksistä eri toimialoilla. Yhtiössä on mukana aktiivisia enkelisijoittajia, kasvuyhtiöiden yrittäjiä ja yhtiöistään jo exitin tehneitä sijoittajia.


Tietoturvan perusteet

Tietoturvan tärkein tavoite on suojella laitteita sekä informaatiota luvattomilta käyttäjiltä. Tietoturva on laaja käsite ja koskee meitä jokaista, kokosimme siis uusimpaan blogiimme lyhyesti tietoturvan perusasioita.

Tietoturvan periaatteet

Tietoturvan periaatteet voidaan jakaa karkeasti kolmeen osioon jotka ovat käytettävyys, luottamuksellisuus ja eheys. Käytettävyys toteutuu silloin kun tiedot ovat saatavilla asianomaiselle henkilölle ajankohdasta riippumatta. Luottamuksellisuus tarkoittaa, että tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joilla on siihen oikeus ja tietoa ei saa jakaa eteenpäin. Eheydellä tarkoitetaan, että tietojen on oltava ajantasaisia ja eheyttä pidetään yllä esimerkiksi varmuuskopioilla, jolloin tiedot eivät tuhoudu mahdollisen laitevian seurauksena.

Tietoturvan osa-alueet

Tietoturvan periaatteiden lisäksi, tietoturva voidaan jakaa vielä eri osa-alueisiin. Nämä kahdeksan osa-aluetta ovat:

  • hallinnollinen tietoturva eli yrityksen sisäinen tietoturvasuunnitelma ja käytännöt
  • fyysinen tietoturva eli laitteiden fyysisten uhkien kuten tulipalolta tai varkaudelta suojaaminen
  • laitteistoturvallisuus eli kenellä on pääsy ja oikeus käyttää esimerkiksi yrityksen tietokoneita tai tulostimia, näistä yleensä pidetään myös kirjaa yrityksen sisällä
  • ohjelmistoturvallisuus eli laitteiden sovellusten ja ohjelmistojen lisenssien ja päivitysten pitäminen ajan tasalla
  • tietoaineiston turvallisuus eli tietoihin pääsy vain siihen oikeutetulta henkilöltä
  • tietoliikenneturvallisuus eli suojataan tieto internetissä ja sisäisissä verkoissa
  • henkilöstöturvallisuus eli ohjeistetaan yrityksen työntekijöitä yrityksen tietoturvakäytäntöihin
  • käyttöturvallisuus eli turvataan yrityksen arkinen toiminta pitämällä järjestelmät ajan tasalla

Mitä eroa on tietoturvalla ja tietosuojalla?

Tietosuoja ja tietoturva saattavat mennä monesti sekaisin, tietosuojalla kuitenkin tarkoitetaan yksittäisen henkilön yksityisyyden suojaamista esimerkiksi henkilötietoja käsiteltäessä. Tietoturva taas puolestaan suojaa näitä henkilötietoja ja muuta tärkeää tietoa perustuen aiemmin blogissa mainittuihin periaatteisiin.

 

MeKiwillä tietoturva-asioista vastaa Ilkka Koiste ja hoidamme projektimme hyvien tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.


SEO trendit 2021

Vaatteissa ja sekä kotisivuissa voidaan seurata tiettyjä trendejä, tällä kertaa keskitymme kuitenkin kotisivuihin ja vielä tarkemmin sivuston hakukoneoptimoinnin (SEO) vuoden 2021 trendeihin.

Mobiiliystävällisyys

Tänä päivänä melkein jokainen omistaa älypuhelimen, jolloin myös kotisivuja selaillaan paljon puhelimen välityksellä. Keväällä 2021 Google ilmoitti uudesta algoritmimuutoksesta, joka sijoittaa mobiiliystävälliset sivustot korkeammalle. Sivustoa rakentaessa on siis erityisen tärkeää tehdä siitä responsiivinen ja kaikilla laitteilla toimiva.

Luo videosisältöä

Google hakuja tehdään myös äänihakuna. Videoihin upotetut avainsanat ja lauseet parantavat itse videon tai kotisivun löytymistä Googlesta, jos video on upotettu sivustolle. Kuten sivuston tekstin suunnittelussa, myös videoiden suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon kohdeyleisö ja minkä tyyppisiä hakuja he saattavat tehdä. Huomioitavaa on myös se, että puhuttaessa avainlauseet ovat yleensä pidempiä kuin kotisivuille sijoitettavat avainsanat, koska yleisesti puhe on paljon rennompaa ja lauseiden muodostuksessa voi olla eroa puhuttaessa vs. Google-hakua tehdessä.

Ajattele lukija edellä

Yksi SEO trendi, joka tuskin tulee poistumaan koskaan on, että sisältöä suunniteltaessa on ajateltava lähtökohtaisesti lukijaa. Kirjoita sisältöä ihmiselle eikä hakukoneelle. Eli selkeästi kirjoitettu ja aseteltu teksti sekä myös sivuston yleisilme vakuuttaa kävijän viihtymään sivustolla pidempään, mitä Google myös arvostaa.

Google SMITH-algoritmi

Lyhyesti sanoitettuna Googlen SMITH-algoritmi pystyy ymmärtämään pitkiä tekstikokonaisuuksia verrattuna BERT-algoritmiin, joka ymmärtää vain sanoja ja lyhyitä lauseita lyhyistä tekstikokonaisuuksista. Eli jatkossa SMITH auttaa Googlea löytämään käyttäjälle sopivimpia hakutuloksia entistä paremmin.

 

MeKiwillä responsiivisten ja hakukoneystävällisten sivujen luominen on arkipäivää, joten ota yhteyttä tänään niin kartoitetaan sinun kotisivutarpeesi, oli kyseessä sitten pieni päivitys tai kokonaisvaltainen remontti tai vaikka kokonaan uudet sivut. Ota yhetyttä Jonnaan täältä.


Palvelumuotoilu ja vaatimusmäärittely pähkinänkuoressa

Mitä on palvelumuotoilu ja mistä vaatimusmäärittely koostuu? Kokosimme lyhyesti yhteen mistä näissä kahdessa on kyse. MeKiwi on myös ollut mukana monessa palvelumuotoilu- ja vaatimusmäärittelyprojektissa, voimme auttaa yrityksesi uuden tuotteen tai palvelun kehittämisessä tai vastaavasti auttaa hiomaan olemassa olevaa palvelua paremmaksi.

Mitä on palvelumuotoilu?

Palvelumuotoilun tavoitteena on luoda sujuva asiakaskokemus edistämällä palvelun tai tuotteen laatua. Palvelumuotoilua voi olla esimerkiksi verkkosivuston tai digitaalisen palvelun selkeä käyttöliittymän suunnittelu tai jonkin tuotteen käyttökokemuksen parantaminen, aina käyttäjiä silmällä pitäen. Palvelun tai tuotteen suunnittelu onkin hyvä lähteä loppukäyttäjän tarpeet huomioivalla ajattelulla. Asiakasymmärrys sekä palvelun tuottajan ja asiakkaan välinen kommunikaatio on palvelumuotoilun ydin. Hyvin suunniteltu palvelumuotoilu tuo lisäarvoa asiakkaalle, joka johtaa loppukäyttäjän tyytyväisyyteen. Tyytyväinen asiakas tuo mukanaan uusia käyttäjiä joka puolestaan lisää yrityksen kasvua.

Vaatimusmäärittely

Vaatimusmäärittelyprojekti alkaa yhteisellä workshopilla, jossa määritellään asiakkaan ja palvelun tavoitteet ja tunnistetaan potentiaaliset asiakkaat sekä luodaan asiakaspersoonat. Seuraavissa vaiheissa suunnitellaan asiakkaan palvelupolku ja priorisoidaan toteutuskelpoiset ominaisuudet. Sen jälkeen rakennetaan testattava prototyyppi, jota seuraa tarkka vaatimusten määrittely. Tämän tarkan suunnittelun jälkeen tuote tai palvelu on valmis kehitykseen. Parhaat digitaaliset palvelut luodaan, kun palvelumuotoilu, ominaisuusmäärittely ja tekninen suunnittelu nivoutuvat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa lähtökohtana on loppukäyttäjä.

 

Vaatimusmäärittelyprojekti Maalausteho Oy:lle

MeKiwi toteutti Maalaustehon uudelle liiketoimintaidealle digitaalisen palvelukonseptin palvelumuotoilun, UI/UX suunnittelun ja ominaisuuksien sekä teknisen suunnitelman vaatimusmäärittelyn.
Maalausteho Oy:n toimitusjohtaja Jonne Riihimäki kertoo yhteistyöstämme: “Olin todella tyytyväinen ja asiat menivät, niin kuin odotin. Tiimi ja osaajat graafikkopuolelta sekä teknisen vaatimusmäärittelyn puolelta olivat päteviä ja taitavia. Määrittelyn tulos oli sitä mitä odotettiin”. Lue referenssi ja asiakkaan palaute kokonaisuudessaan täältä

Yrityksesi voi myös hyödyntää Business Finlandin innovaatioseteliä esimerkiksi juuri tämänkaltaiseen konseptointiprojektiin. Valmiilla ja kattavalla konseptilla on myös helpompi hakea rahoitusta lopullisen tuotteen tai palvelun rakentamiseen. Haku innovaatioseteliin on auki.

Onko sinulla uusi tuote- tai projekti-idea tai haluat kuulla lisää toiminnastamme? MeKiwi voi auttaa sinua uuden tuotteesi tai palvelusi konseptoinnissa ja palvelumuotoilussa, ota yhteyttä Jonnaan niin käydään yhdessä tavoitteesi ja ideasi läpi.


XR Nationin Joh Orengon haastattelu

Numeroissa on voimaa ja Joh Orengo tietää sen, koska hän on yksi XR Nationin takana olevista ihmisistä. XR Nation on Pohjoismaiden tärkein ja suurin ekosysteemi yrityksiä jotka toimivat laajennetun todellisuuden toimialoilla (XR). Haastattelimme Johia kuullaksemme, millainen on laajennetun todellisuuden tilanne Suomessa ja ulkomailla, millaisia hienoja asioita ihmiset voivat saavuttaa näillä uusilla tekniikoilla ja mikä XR Nationin tulevaisuus on.

Kerro jotain itsestäsi

Olen puertoricolainen ja olen asunut Suomessa 12 vuotta. Tulin tänne yliopistoon, jossa tapasin tulevan vaimoni ja päätin, etten halua olla missään muualla. Nyt olen Spatial8:n toimitusjohtaja ja perustaja. Olen ollut osa XR-alaa vuodesta 2018 lähtien, kun liityin AR-startup Gribiin. Ennen sitä toimin englannin opettajana Helsingin yliopistossa noin kuuden vuoden ajan, mutta päätin vaihtaa alaa. Oli uuden haasteen aika, mutta missä nyt työskentelen, sana "haaste" on hieman aliarvioiva.

Mitä XR Nation tekee?

XR Nation on ympäri Eurooppaa olevien XR -yritysten nykyaikainen liiketoiminnan ekosysteemi. (apunimi Spatial8). Tarjoamme konsultointia työpajojen kautta, jotta voimme kouluttaa yrityksiä kyseisestä tekniikasta ja siitä, miten se voi auttaa heitä saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa. Tuomme heidät sitten yhteen parhaiden yritysten kanssa sisällöntuotannon ja muiden palvelujen sekä AR- tai VR -tuotteiden suhteen. Meillä on myös sisäiset markkinat, joilla ekosysteemin jäsenet voivat jäsenmaksua vastaa ostaa ja myydä tuotteitaan ja palvelujaan, joita ei tarjota julkisesti.

Montako jäsentä teillä on?

54 jäsentä. Me olemme pohjoismaiden suurin kaltaisemme ekosysteemi, kun saavutamme 71 jäsentä olemme myös Euroopan suurin.

Millaisia yritys caseja ekosysteemin kautta on tullut?

Meillä on kumppanuus Telian kanssa heidän sisällöntuotannon ekosysteemin ylläpitämiseksi heidän AR by Telia -alustalleen. Useat yritys caset tulevat samalta suunnalta. Esimerkiksi yksi jäsenistämme Make Helsinki (nyt Healthware International) loi AR-reseptejä joillekin Valion maitotuotteille. Toinen esimerkki on MeKiwi, joka loi hauskan kasvo filtterin suomalaiselle taksiyritykselle, joka halusi mainostaa puhelinnumeronsa muuttumista. AR by Telia -projektien lisäksi meitä lähestyy useita kuntia osallistumaan erilaisiin XR-projekteihin.

Millainen on XR:n yleisnäkymä Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa?

Suomi on innostava paikka XR:lle. Meillä on yksi maailman parhaista startup ekosysteemeistä. Helsingissä ja muissa kaupungeissa, kuten Jyväskylässä ja Oulussa on aktiiviset XR -yhteisöt. Suomen peliekosysteemi ei ole vain huippuluokkaa, vaan nyt saamme näkyvyyttä VR-peleillä, kuten VRKiwin Cave Digger, joka on yksi Oculuksen suosituimmista peleistä. Meillä on uusi fotoniikkayhdistys sekä startupit, kuten Dispelix ja tietysti Varjo, joka ylittää XR-objektiivien ja Mixed Reality-lasien rajoja. AR -yritykset ovat myös paljon esillä. Grib on voittanut useita palkintoja 3D-mallinnusohjelmistostaan, ja ruotsalainen Hexagon osti hiljattain kartoitustekniikastaan tunnetun Immersalin. Anarky Labs luo myös mullistavan AR-käyttöliittymän ammattilais- drone -lentäjille.

Paljon kerrottavaa riittää myös muusta Pohjoismaiden ja Baltian alueista. Tässä lyhyt tilannekuva. Flow'n suosittu VR-meditaatio -ohjelmisto hyödyntää Islannin luontoa taustanaan. Norjassa on laadukasta tutkimusta ja käytännön sovelluksia mukaansatempaavasta oppimisesta paikallisilta yliopistoilta ja VRINN -liiketoimintaryhmältä. Ruotsalaisen listautuneen konglomeraatti Bublarin virtuaalisia opetusratkaisuja tarjoava Vobling on erittäin menestynyt. Tanskassa toimii MeetinVR, joka on yksi markkinoiden parhaista virtuaalisen yhteistyön alustoista. Viron Wolf3D on äskettäin julkaissut keskuksen upeille alustojen välisille avatarilleen, ja EdTech-startup Futuclass luo laadukkaita kursseja matematiikan ja luonnontieteiden opettamiseen VR:ssä. Jotkut XR-, media- ja peliekosysteemit liittyivät yhteen Liettuassa parantaakseen liiketoimintaa ja innovaatioita. Latviassa on myös uusi ja jännittävä XR-yhteisö, jota ohjaavat kokeneen ja luovan AR-yrityksen Overlyn perustajat. Voisin jatkaa vielä listausta, mutta silloinhan tämä ei olisi tiivistelmä. Riittää, kun sanon, että alueella on paljon erinomaista työtä.

Millä alalla käytetään eniten XR –tekniikkaa ja millä aloilla XR:n käyttö tulee lisääntymään?

Jos tarkastelemme lisättyä todellisuutta, markkinointi ja mainonta ovat hyvä lähtökohta brändille tarkastella, miten tekniikkaa voidaan käyttää asiakkaiden houkuttelemiseen ja asiakaskäyttäytymisen ymmärtämiseen. Tämä voisi olla alku laajemmalle "XR-strategialle". Esimerkiksi maitotuottaja Valion kaltainen yritys, jonka aiemmin mainitsin, voisi myös käyttää "yritys AR: ta" ylläpitoon ja toimintaan. Vaikka AR-mainonta saattaa olla aluksi helppo ratkaisu, niin AR-lasien kehittyessä se voi todella näyttää kykynsä ja sitä käytetään yhä enemmän varastoissa, tehtaissa ja tiloilla.

Erityisesti meitä kiinnostaa VR:n käyttö oppimisessa ja koulutuksessa. VR:ää on sovellettu yliopistokoulutukseen ja tutkimus ja tuotekehitykseen jo vuosikymmenien ajan. Yrittäjien ja tekijöiden ei pitäisi vain olla tietoisia perustasta, johon he rakentavat, vaan he voivat myös välttää kalliita virheitä oppimalla meidän kokemuksistamme ja keskustelemalla varhaisten innovaattoreiden kanssa, jotka ovat edelleen erittäin aktiivisia alalla.

Tämän lisäksi me Pohjoismaissa ja Euroopassa yleisemmin voisimme hyötyä siitä, että saamme tietää, mitä naapurimme tekevät. Pelkästään XR Nationin verkostossa on kolme yritystä, jotka tuottavat 360/VR -alustoja, joita voidaan käyttää koulutukseen. Emme näe sitä huonona asiana. Mitä voidaan tehdä tässä tilanteessa ja mikä rooli Spatial8:lla voi olla? Haluaisimme tutkia sitä. Uskomme, että pohjoismaalaisilla on mahdollisuus todella edetä VR-koulutuksessa.

Millaisia XR -tapahtumia järjestetään?

Olen AWE Nite Northern XR:n (aikaisemmin AWE Nite Helsinki) perustaja ja järjestäjä. Se on Augmented World Expo (AWE) -tapahtuma, jonka tarkoituksena on tuoda Pohjoismaiden ja Baltian alueen XR-yhteisöt (tunnetaan yhdessä nimellä Northern XR) lähemmäksi toisiaan ja esitellä ekosysteemeistä tulevia yrityksiä. Yksi tapaamisista keskittyi XR:n käyttöön muotialalla. Liikekumppanini Teemu Ollilainen ja minä huomasimme, että moni oli niin kiinnostunut siitä aiheesta, että päätimme tutkia, mitä voisimme tehdä.

Toin yhteen kaksi tapaamisen osallistujaa, Olesja Hännikäinen ja Krista Jäntti, ja keksimme yhdessä Extherealin, joka on XR- ja muotimaailman yhdistävän verkkokonferenssin takana. Ensimmäinen tapahtumamme, johon MeKiwi osallistuu, on joulukuun alussa ja sponsoreina toimivat Accenture ja Microsoft. Lisätietoja tapahtumasta tulee pian!

Mitä tavoitteita sinulla on XR Nationin tulevaisuudelle?

Vaihdamme tällä hetkellä brändiä Spatial8:een. Vaikka aloitimme XR Nationilla, sen yhteisöllä sekä sen AR- ja VR -tuotteilla ja -palveluilla, pyrimme mukauttamaan tämän mallin lohkoketjuteknologiayrityksille. Meidän on omaksuttava tekniikka, joka voi jonain päivänä tehdä meistä vanhanaikaisia, ja opittava mukauttamaan sitä viisaasti.

Tätä tarkoittaa 'spatialaatti', parantaa jotain tai ratkaista ongelmia uuden teknologian järkevän soveltamisen avulla. Ja se ei pysähdy lohkoketjuihin.

Myös tietosiipi on työn alla. Osana tätä siipeä toivomme voivamme rakentaa vahvempia siltoja tekoälyekosysteemeihin Suomessa, Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. S8 toimii myös Kaira -klaanin kanssa porttina Suomen IoT -ekosysteemiin.

Nämä ovat muutamia esimerkkejä kehittyvistä teknologioista ja yrityksistä, jotka tuomme yhteen auttaaksemme kouluttamaan markkinoita paremmin, ratkaisemaan liiketoimintaongelmia ja edistämään innovointia.

Tiivistettynä siis haluamme parantaa maailmaa uuden teknologian soveltamisen avulla.


Verkkosivujen suunnittelu - vuoden 2021 trendit

Verkkosivujen suunnittelu on asia johon jokaisen yrityksen kannattaa panostaa. Verkkosivuston tarkoitus kuitenkin on houkutella kävijöitä ja generoida mahdollisimman laadukkaita liidejä yritykselle. Kokosimme yhteen muutamia verkkosivujen suunnittelu trendejä (web-trendit) vuodelle 2021.

Minimalismi

Verkkosivujen suunnittelu on hyvä lähteä rakentamaan yksinkertaisesta näkymästä. Kävijää ei kannata hukuttaa muotojen ja värien sekaan vaan ulkoasu on hyvä pitää simppelinä, tässäkin tapauksessa vähemmän on enemmän. Selkeä ja käyttäjäystävällinen ulkoasu palvelee kävijää tehokkaammin sekä yrityksen viesti saadaan tuotua selkeästi esille.

Tumma teema

Musta tai tumma tausta on lukijan silmälle ystävällinen ja miellyttävä, mikä lisää lukijan sivustolla viihtymisen todennäköisyyttä. Vaaleat tekstit tummalla taustalla erottuvat myös entistä paremmin. Tumman puhuvat teemat ovat olleet käytössä myös isoillakin yrityksillä (esimerkiksi Facebook), jota verkkosivujen suunnittelijat ovat myös alkaneet ottamaan käyttöönsä sen suosion vuoksi käyttäjien keskuudessa.

3D elementit

Interaktiiviset 3D elementit verkkosivujen suunnittelussa on eräs nouseva hieman uniikimpi trendi. Tällaisia elementtejä voi hyödyntää esimerkiksi verkkokaupoissa, jossa asiakas pääsee tutkimaan tuotetta kauttaaltaan pyörittelemällä tuotteen kuvaa ruudulla. 3D elementtejä voi käyttää myös ei-interaktiivisesti pelkkänä kuvituksena.

Skrollaus efektit

Ehkä suosituin skrollaus efekti on parallax-skrollaus, vaikka parallax on ollut pinnalla jo pitkään, jatkaa se edelleen suosiossa. Parallax-efektissä sivulla olevat elementit esimerkiksi etualalla oleva teksti ja taka-alalla oleva kuva liikkuvat eri tahtia käyttäjän skrollatessa sivua. Skrollauksessa voi myös hyödyntää erilaisia animaatioita, kun siirrytään sivulla osiosta toiseen esimerkiksi zoomausta tai horisontaalista skrollausta. Erilaisilla skrollaus-efekteillä saadaan tuotua eloa sivustoon hyvin pienellä vaivalla ilman, että sivuston käytettävyys kärsii.

MeKiwi voi auttaa yritystäsi suunnittelemalla ja toteuttamalla modernit ja toimivat verkkosivut. Ota yhteyttä täältä, oli kyseessä sitten pieni sivuston päivitys tai kokonaisvaltainen uudistus, meidän web-asiantuntijamme loihtivat sinulle makean kokonaisuuden.


Kiihdytä yrityksen kasvua innovaatiosetelillä

Business Finlandin innovaatioseteli tarjoaa nopean keinon testata innovaatiosi kestävyyttä ja tutkia sen markkinoita.

Innovaatioseteli on tarkoitettu innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Avustus on suurimmillaan 5000 euroa + alv. Yrityksen omarahoitusosuus on 1000 euroa + alv. Pientä vetoapua antaa myös innovaatiosetelin maksatusmenettely, jossa palveluntuottaja laskuttaa suoraan Business Finlandia.

Osta innovaatiosetelillä asiantuntemusta

Business Finlandin verkkosivulla kerrotaan, että innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea.

Miten innovaatioseteli auttaa idean kehittämisessä? Digitaalisissa palveluissa esimerkiksi palvelun suunnittelu tai käyttöliittymädemo ovat tällaisia rajattuja kokonaisuuksia, jotka sopivat laajuudeltaan innovaatiosetelillä rahoitettaviksi. Innovaatiosetelillä voi rahoittaa myös tuote- ja palvelustrategian kehittämistä.

Kannattaa valita palveluntarjoaja, joka täydentää oman firmasi asiantuntemusta. Tällä tavalla saat innovaatiosetelistä kaiken irti.

MeKiwi mukana innovaatioseteliprojekteissa

B.UP Oy on henkilö- ja henkilöstövalmennusyritys, joka on perustettu 2020. MeKiwillä oli ilo toteuttaa B.UP hyvinvointisovelluksen prototyyppi johon asiakkaamme sai tukea myös Business Finlandin innovaatiosetelistä. Kokonaisprojektissa luotiin B.UP sovelluksen yleisilme ja yksi itsensä kehittämiseen johtava tutkimusmatka pohdintatehtävineen. Lue koko B.UP asiakaskokemus täältä

MeKiwi on Business Finlandin hyväksymä palveluntuottaja. Autamme asiakkaitamme suunnittelemaan kehitysprojekteja kunkin tarpeen mukaan sekä opastamme BF-innovaatiosetelirahoituksen haussa. Ota yhteyttä Jonnaan niin suunnitellaan sinun innovaatioprojektisi!