Sinulla on verkkosivut, mutta ne eivät näy selaimen hakutuloksissa. Tämä on aika tavallinen ongelma. Usein oletetaan, että ponnistus markkinointiin on tehty, kun sivut on hankittu. Verkkosivut on pidettävä elossa. Ne kaipaavat aika ajoin päivittämistä, mm. uutta sisältöä ja sisäistä ja ulkoista linkitystä.

Miten tehdään hakukoneoptimointia?

SEO (Search Engine Optimization) eli suomeksi hakukoneoptimointi on prosessi, jolla parannetaan verkkosivujen näkyvyyttä suhteessa kilpailijoiden verkkosivuihin. Verkkosivuston näkyvyyteen vaikuttavat sivuston tekninen toimivuus, hakukoneoptimoitu sisältö, yrityksen brändin tunnettuus ja käyttäjän personointi. Personointia voidaan lisätä esimerkiksi tuote-ehdotuksilla ja sivuston käyttäjälle uudelleen kohdennetulla mainonnalla. Keskityn tässä blogissa hakukoneoptimoidun sisällön tuottamiseen.

Millaista on hakukoneoptimoitu sisältö?

On syytä miettiä, mitkä ovat strategiset asiakasryhmät. Millaisille asiakkaille halutaan palveluja markkinoida? Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita? Millaisia tarpeita heillä on?

Toisaalta, millaisia tarpeita itsellämme on. Mitä palveluja halutaan tarjota? Millaisia liidejä halutaan saavuttaa? Miten kohderyhmille kerrotaan omista arvoista ja tavoitteista? Miten järjestöt, liitot ja yhdistykset tehostaisivat esimerkiksi uusien jäsenten hankintaa? Näiden kysymysten pohjalta voit jo aavistella, millaista sisältöä verkkosivuilla tulisi olla.

Verkkosivujen suunnittelussa yhtenä tavoitteena strategian ja asiakaslähtöisyyden lisäksi on sivujen näkyvyys eli hakukoneoptimoitu sisältö. Ennen sisällön tuottamista on kuitenkin löydettävä yleisimmät hakusanat eli avainsanat.

 

Miten löydän toimivat avainsanat?

Avainsanoja ovat juuri ne sanat, joilla asiakkaat hakevat ratkaisua tarpeisiinsa. Astu siis itse asiakkaan saappaisiin ja lähde “googlettamaan” palvelua, jonka haluat löytää ja josta haluat tietoa. Näin löydät keskeiset avainsanat ja yleisimmät kysymykset, joita asiakkaat ovat käyttäneet palvelua hakiessaan.
Asiakaslähtöisyys, luonnolliset kysymykset, avainsanat ja linkitykset tehostavat verkkosivuston löydettävyyttä. Hakukoneoptimoidut avainsanat eivät ole vain lista sanoja sisällössä, vaan ne upotetaan otsikoihin ja tekstiin. Tärkeintä on tekstin selkeys ja kiinnostavuus asiakkaan näkökulmasta.
Tärkein avainsana on se, jonka ympärille sisältö rakentuu. Muut avainsanat puolestaan tukevat aihetta olennaisesti. Hakukonetta ei voi huijata, joten avainsanoja ei saa käyttää liikaa. Hyvä suhde on yksi avainsana 20 sanaa kohden. Palveluja haetaan usein myös kysymyksillä. Kysymykset ovat oivallisia avainsanoja. Niitä voidaan käyttää sisällön otsikoissa. Voit koota avainsanoista ns. avainsanakartan, jonka perusteella kirjoitat sisältöä.

Avainsanat ja sisällön kirjoittaminen

Avainsanalistat eivät vielä ole sisältöä, vaan sivujen tulee tarjota asiakkaille asiantuntevaa ja mielenkiintoista sisältöä. Sen tulee olla myös myyvää ja asiakkaan ostopolkua tukevaa. Verkkosivuilla voi olla mm. tuotteiden tuotetietoa, testituloksia ja asiakkaiden sitaatteja tuotteen käytöstä. Palveluiden sisältöä ovat palvelukuvaukset, kuvat, kartat, asiakastarinat ja asiakkaiden sitaatit palvelusta. Järjestöjen ym. sivustoilla tarjotaan jäsenille oleellista informaatiota niiden toiminnasta.
Kenen tehtävä sitten on tuottaa sisältöä. Voit antaa sisällöntuotannon ammattilaisille, jos sinulla ei ole aikaa ja osaamista siihen. Ammattilainen tietää, miten kirjoitetaan selkeää, mielenkiintoista ja myyntiä edistävää tekstiä. Olet kuitenkin palvelun tuottaja ja tiedät palveluistasi enemmän kuin ulkopuolinen. Siksi sinun kannattaa osallistua sisällöntuotantoon asiantuntijana, ja antaa tietoa ja kommentoida ulkopuolisen tuottamaa sisältöä.

Mikä on metakuvaus?

Verkkosivuston kiinnostavuutta lisää metakuvaus eli metateksti, joka näkyy selaimen hakutulosten listauksen yhteydessä tekstinä, joka kertoo verkkosivun sisällöstä. Kuvauksen tavoitteena on herättää asiakkaan mielenkiinto ja halu tutustua sivustoon syvemmin.
Metakuvauksen rooli on merkittävä, joten siihen kannattaa panostaa. Kuvaus kirjoitetaan asiakaslähtöisesti. Mietitään mitä potentiaalinen asiakas haluaa tietää ja tarjotaan siihen ratkaisua. Mitä kiinnostavampi kuvaus on, sitä varmemmin asiakas klikkaa sivustolle.

Onko teidän hakukoneoptimionti ajantasalla? Digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoina voimme parantaa yrityksesi verkkosivuston löydettävyyttä.

Perehdymme yrityksesi verkkosivujen tekniseen toteutukseen ja palveluiden ja avainsanojen optimointiin. Luomme teille kokonaiskuvan kehitysprojektista, mitä teemme, miten etenemme ja mitä yhdessä saavutamme.

Lue myös aikaisempi blogimme, Miten tuotan merkityksellistä sisältöä? 

Haluatko tietää enemmän ulkoisista linkeistä? Voit tutustua MOZ sivustoon.