Tarinan alku
Viime aikoina Facebookin uudelleen brändäytyminen metaverseksi (Meta) on popularisoinut tämän käsitteen, mutta terminä tarina menee kauemmaksi. Termi mainitaan ensimmäistä kertaa Neal Stephensonin novellissa Snow Crash. Tarina kuvaa virtuaalitodellisuusmaailmaa, jota johtaa monopoliasemassa oleva yritys, joka haluaa kontrolloida palvelunkäyttäjien elämää.

Sosiaalinen media on osoittautunut mainioksi työkaluksi bisneksille löytää uusia asiakkaita, edesauttaa myyntiä ja rakentaa luottamusta ja lojaaliutta asiakkaisiin. Mark Zuckerbergin fokus metaverseen haluaa viedä meidät seuraavalle tasolle internetissä joka toimii virtuaalisessa todellisuudessa. Käyttäjät voivat työskennellä ja pelata virtuaalisessa maailmassa ja olla yhteydessä internettiin ja sitä kautta toisiinsa, tuotteisiin ja peleihin, immersiivisemmällä tavalla kuin koskaan ennen.


Mistä teknologioista Metaverse muodostuu

Metaverse muodostuu toisiinsa kytketyistä virtuaalimaailmoista, jotka ovat olemassa myös silloin, kun käyttäjät eivät ole paikalla. Käyttäjät voivat liittyä maailmoihin esimerkiksi virtuaalilasien tai lisätyn todellisuuden lasien avulla. Virtuaalitodellisuudessa käyttäjä immersoituu täysin virtuaalimaailmaan ja lisätyssä todellisuudessa virtuaalimaailma piirretään osaksi normaalia maailmaa jolloin käyttäjä voi navigoida molemmissa samanaikaisesti.

Metaverseen kuuluu myös digitaalinen talous, jossa käyttäjät voivat luoda, ostaa ja myydä tavaroita. Tulevaisuuden visioissa maailmat olisivat niin yhteensopivia, että käyttäjät voivat viedä virtuaalisia esineitä, kuten vaatteita tai ajoneuvoja alustalta toiselle. Todellisessa maailmassa voit ostaa paidan ostoskeskuksesta ja käyttää sitä sitten elokuvateatterissa. Tällä hetkellä useimmilla alustoilla on virtuaaliset identiteetit eli avatarit jotka on sidottu vain yhteen alustaan, mutta metaversumi saattaa antaa sinun luoda persoonallisuuden, jonka voit ottaa mukaan kaikkialle yhtä helposti kuin voit kopioida profiilikuvasi yhdestä sosiaalisesta mediasta toiseen.


Avoimuuden rooli

Tony Parisi puhuu ”rules of Metaversessä”, että Metaversen pitäisi olla avoimen lähdekoodin projekti, joka on rakennettu kaikille ja kenenkään ei pitäisi kontrolloida sitä. Näillä säännöillä nykyinen Internet toimii ja koska Metaverse on immersiivisempi versio internetistä, sen pitäisi olla siksi rakennettu vastaavien perustusten päälle.

Yrityksien omistajien ja päättäjien olisi tärkeää ymmärtää teknologioita, jotka vievät Metaverseä eteenpäin ja mitä vaikutuksia niillä voi olla käyttäjiin, ympäristöön ja yhteiskuntaamme. Ymmärtämällä näitä teknologioita yritykset voivat löytää uusia tapoja rikastuttaa yhteiskuntaamme virtuaalitodellisuuden yhteyksien rakentavilla käyttötavoilla, jotka rikastuttavat maailmaamme ja pitävät digitaalisen talouden kukoistavana.


Metaversen sisällön luonne

Metaverseä rikastuttavien teknologioiden ymmärtäminen on firmojen etujen mukaista, koska niillä saadaan tuotua liiketoimintaan etuina esimerkiksi parempaa asiakas- tai käyttäjäkokemusta, tehokkaampia prosesseja, parempaa turvallisuutta ja immersiivisempää viihdettä.
Yritysten on myös ymmärrettävä, että Metaversen maiseman kehittyessä myös sisällön luonne muuttuu. Laadukkaiden sisältömarkkinointistrategioiden luominen näitä mukaansatempaavia virtuaalisia ympäristöjä silmällä pitäen on välttämätöntä alan edistyessä.

Syvimmillään Metaversea määrittelee sen immersiivinen kokemus käyttäjille ja tämä ei olisi mahdollista ilman AR ja VR teknologioita. Metaverse ja VR termejä käytetään usein sekaisin mutta niissä on eroavaisuuksia. Metaversen on tarkoitus olla toisiinsa yhdistettyjä VR kokemuksia. Kun käyttäjä pääsee avatarin muodossa osallistumaan internetyhteisöjen toimintaan niin metaversen määritelmä täyttyy. Tulevaisuudessa metaverse voi laajentua myös muihin futuristisiin teknologioihin. AR ja VR ovat metaverseprojektien kulmakiviä. Lisätyn todellisuuden järjestelmät hyödyntävät kolmea elementtiä yhdessä. Todelliset ja virtuaaliset ympäristöt, reaaliaikainen vuorovaikutus ja tarkat 3D visualisoinnit.


Eettisyydestä ja vastuullisuudesta

Jos harkitsemme teknologioita eettisesti ja vastuullisesti, voimme löytää tapoja auttaa asiakkaita aidosti liiketoiminnan nostamisella. Näiden teknologioiden ei ole tarkoitus korvata oikeaa maailmaa, mutta sen sijaan laajentaa käsitystä internetistä ja jakaa kokemuksia tavoilla jotka eivät ennen olleet mahdollisia.