Lisätyn todellisuuden (AR) johdantokurssi ja työpaja

MeKiwin AR-asiantuntijat Santeri Hautala ja Merih Arikkök toteuttivat OAMK:lle neljän päivän mittaisen koulutuskokonaisuuden Oulu Reality Browser Training opetusjaksoon. Koulutuksessa perehdytettiin opiskelijat lisätyn todellisuuden käyttökohteisiin ja teknologian mahdollisuuksiin sekä järjestettiin kolmipäiväinen AR-työpaja.

Työpajojen tavoitteena oli perehdyttää opiskelijat Zapworks Designerin ja Zapworks Studion perusteisiin ja saada opiskelijat luomaan pajatyöskentelyn ja kotiläksynä tehtävän työskentelyn tuloksena oikea AR-tuote. Kaikki osallistujat toteuttivat omat prototyyppinsä käyntikorteistaan työpajojen aikana käytettäväksi ja näin opiskelijat saivat omaan ansioluetteloonsa referenssiksi AR-tuotteen toteuttamisen.

86 % opiskelijoista oli erittäin tyytyväisiä kurssin sisältöön ja 14 % hyvin tyytyväisiä.

Oulu Reality Browser Training

”Oli hyvä kun oli yhteinen projekti, missä pääsi työstämään itselle käyttöön tulevaa käyntikorttia. Siinä oppi sopivaaan tahtiin zapworks designerin ja studion ominaisuuksista ja apua sai tarvittaessa. Ohjaus oli erittäin selkeää ja helppoa seurata.”

“Kiitos, oli mielenkiintoinen kurssi ja opettaja osasi auttaa teoreettisissakin pulmissa.”

“Santeri on erittäin hyvä kouluttaja. Niin diaesitykset kuin harjoitukset sujuivat hyvin. Sain nopeasti myös henkilökohtaista ohjausta. Kiitos hyvästä kurssista.”