MeKiwin kasvun ja kehityksen taustalla ovat avoimen innovaation periaatteet. Ne ovat kasvattaneet tuottavuutta ja tehokkuutta sekä lisänneet liiketoimintamahdollisuuksien määrää. Haluamme jakaa tapaamme toteuttaa avointa innovaatiota muillekin, sillä aiheesta on tulossa entistä ajankohtaisempi. Avoin innovaatio on merkittävä osa Euroopan unionin seuraavaa puiteohjelmaa, Horisontti Eurooppaa.

Avoin innovaatio perustuu yritysten väliseen tiedon ja teknologian jakamiseen ja siihen pohjautuvaan yhteistyöhön. Yhteistyö on vaikuttanut merkittävästi MeKiwin nopeaan kehitykseen ja kasvuun.

MeKiwi oli yksi tutkittavista yrityksistä Oulun Innovaatioallianssin toiminnan vauhdittaminen -hankkeen osana tehdyssä selvityksessä koskien startup-yritysten innovaatioprosessia. Selvityksen perusteella tehtiin myös pro gradu -tutkielma Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun.

Tutkielmassa jaettiin innovaatioprosessi kolmeen vaiheeseen. Kuvaamme tässä blogissa, miten olemme toteuttaneet avointa innovaatiota näissä vaiheissa, käyttäen esimerkkeinä kehittämiämme digitaalisia oppimisratkaisuja. Nämä kappaleet on otsikoitu soveltuvilla avoimen innovaation periaatteilla.

Meidän ei tarvitse tehdä omaa tutkimusta luodaksemme liiketoimintaa

Liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen ja resurssien kartoittaminen ovat osa innovaatioprosessin ensimmäistä vaihetta.  Kumppanuus PlayGainin kanssa toteuttaa avointa innovaatiota molempiin suuntiin. MeKiwin mukaantulo toi PlayGainille tarvittavia resursseja tutkimustoiminnan kaupallistamiseen. PlayGain taas tarjosi MeKiwille mahdollisuuden tehdä liiketoimintaa omalla tietopääomallaan. Yhteistyön tulos on Tuottava Esimies, esimiesten ja henkilöstöhallinnon opetuspeli, joka perustuu tutkimukseen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välisestä yhteydestä.

Kaikkia huippuosaajia ei tarvitse saada meille töihin

Varsinaisessa toteuttamisen vaiheessa tarvitaan projekteihin oikea yhdistelmä tietoa ja osaamista. Tätä toteutetaan sekä vahvistamalla sisäistä osaamista että hankkimalla sitä ulkoa. MeKiwi on pystynyt kasvamaan ottamalla vastaan asteittain suurempia ja haastavampia projekteja. Onnistuminen sisäisen ja ulkoisen osaamisen yhdistämisessä on siinä merkittävä tekijä.

Yhteistyö Nuorten talous- ja työelämätaitoja opettavan Yrityskylän kanssa alkoi Yläkoulun ja Alakoulun opetusmateriaalien uudistamisella ja laajan Opeportaali-ilmoittautumisjärjestelmän rakentamisella. Nyt yhteistyö jatkuu myöhemmin julkaistavan VR-ratkaisun tuottamiseen. Tämän mahdollisti MeKiwin aktiivinen osallisuus Oulu Game Labin toiminnassa. Samalla, kun pelialan yrittäjät ovat osallistuneet Oulu Game Labin  tapahtumiin ja opiskelijoiden valmentamiseen, he ovat pysyneet perillä kehittyvästä osaamisesta. Syksyn 2018 opiskelijoiden joukosta erottui VR-tiimi, joka oli valmis suoraan töihin. VR-tiimi rekrytoitiin kokonaisuudessaan MeKiwille, mikä mahdollisti ihanteellisten osaamisyhdistelmien aikaansaamisen eri projekteihin. Kehitystiimejä täydennetään edelleen tarvittaessa talon ulkopuolelta. Luotettavia yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Kaamos Games, Happy Hobgoblin ja Reforged Studios.

Paras yhdistelmä sisäisiä ja ulkoisia ideoita

Innovaatioprosessin viimeisessä vaiheessa toimitetaan tuote asiakkaalle tai julkaistaan tuote markkinoilla. Myös seuraavat päivitykset ja ylläpitotoimet kuuluvat tähän vaiheeseen. Innovaationäkökulmasta tämä linkittyy vielä edelliseen vaiheeseen, jossa oikea kokonaisuus tietoa ja osaamista ratkaisee onnistumisen.

Innovaatioekosysteemin julkisten toimijoiden tarjoamaa tukea tulee hyödyntää. Messuilla verkostoidutaan muiden yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa. Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen järjestämä matka opetusteknologia-alan BETT2019-messuille tarjosi meille arvokasta näkemystä koko alan kehityksestä.

Tuotteen viemiseen markkinoille liittyy usein osallistuminen kansainvälisille messuille. BusinessOulun yrityspalvelujen vientiin liittyvät palvelut, kuten vienninedistämismatkat, ovat tärkeä kansainvälistymisen mahdollistaja pienille yrityksille. MeKiwin virtuaalitodellisuuspelejä tuottava osasto VRKiwi on reissannut kansainvälisille pelialan messuille oman tuotteemme, VR Cave Diggerin kanssa. Oman markkinointitiimimme täydentäjänä toimii tarvittaessa pelimarkkinoinnin digitoimisto Kuvion.

Messumatkoilla on merkitystä myös sille, miten tulevien ratkaisujen tuottamisessa onnistutaan. Osallistuminen messuille kasvattaa ymmärrystä asiakkaista ja toimialasta. Messuilta voi löytää yhteistyökumppaneita, joiden kanssa pannaan ideat yhteen. Siitä päästään etsimään liiketoimintamahdollisuuksia ja kartoittamaan resursseja. Uusi innovaatioprosessi alkaa.

”En tiedä onko ulkoista ja sisäistä innovaatiota mielekästä erottaakaan”, pohtii MeKiwin toimitusjohtaja Samuel Kuosmanen. ”Molemmat ovat seurausta vuorovaikutuksesta.  Koitetaan ymmärtää, miltä tuntuu olla sen toisen kaverin jakkaralla. Siksi kaikki verkostoitumistapahtumat ovat arvokkaita. Me ollaan oltu aina uteliaita ja osallistuttu usein innovaatiopalveluihin ja tapahtumiin.”

Osallisuus koulutusorganisaatioiden toimintaan esimerkiksi valmentajan roolissa on osoittautunut erityisen hyödylliseksi.

”On tehty sekä loistavia rekryjä että saatu tapahtumista hienoja ideoita”, tiivistää Kuosmanen. MeKiwillä ollaan aloittamassa käytäntöä, jossa työntekijöillä on lupa käyttää tietty määrä työaikaa omien ideoidensa  kehittämiseen. ”Luodaan innovaatiolle olosuhteita tuomalla toimintaan sitä koulutuksen aikaista vapautta kokeilla ajatuksiaan käytännössä ja kehittää niitä taitoja, joita haluaa kehittää.”

MeKiwin käytännöllinen lähestymistapa avoimeen innovaatioon

Avoin innovaatio avaa mahdollisuuksia erityisesti alkuvaiheessa olevalle pienelle yritykselle, jolla on vielä kykyä nopeisiin käänteisiin. MeKiwin tapa toteuttaa avointa innovaatiota on kehittynyt käytännön tarpeesta synnyttää liiketoimintaa ja siitä asenteesta, ettei asiakasta jätetä yksin. Tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja kokoamme yhteen ne resurssit, mitä asiakas tarvitsee. Samalla oma valmiutemme aina vain haastavampaan kehitystyöhön kasvaa.

Miksi avoin innovaatio on nyt tärkeää?

Tutkimustoiminnan kaupallistaminen tarjoaa mahdollisuuksia pienille teknologiayrityksille, jotka pystyvät toimimaan avoimen innovaation periaatteiden mukaisesti. Juuri nyt on tulossa merkittäviä panostuksia siihen.

Horisontti Eurooppa on Euroopan unionin tuleva tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosiksi 2021–2027. Ohjelma kattaa tutkimuksen ja innovoinnin tukemisen ideavaiheesta aina markkinoille saattamiseen saakka täydentäen kansallista ja alueellista rahoitusta.

Yksi Horisontti Eurooppa –puiteohjelman kolmesta pilarista on avoin innovaatio. Siihen on sisällytetty haasteet tutkimustulosten muuttamisessa markkinakelpoisiksi innovaatioiksi. Tätä tullaan toteuttamaan innovaatioekosysteemejä kehittämällä ja tukemalla innovaatioiden kaupallistamista ja skaalaamista.

Erityisesti ICT-alan yrityksille on 7.6.2019 tarjolla tietoa Horisontti Euroopasta Oulun yliopiston Tellus Innovation Arenalla.

Horizon Europe and ICT -tapahtumassa 7.6. klo 8.30-11 kuulolla on myös MeKiwin asiakkuuspäällikkö Jonna Ranta, joka mielellään juttelee tutkimuksen kaupallistamisesta ja muista innovaatioasioista. Käyhän porisuttamassa Jonnaa!

Jonnan tavoittaa myös puhelimella, p. (+358) 50 307 6756.

Lähteet:

  • Brown, T. (2009). Change by design: How design thinking can transform organizations and inspires innovation. New York (N.Y.): HarperBusiness.
  • Chesbrough H. (2003) The era of open innovation. MIT Sloan Management Review; 44:35–41
  • Crossan, M & Apaydin, M. (2010). A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature. Journal of Management Studies, 47(6), 1154–1191.
  • Parida, V., Westerberg, M. ja Frishammar, J. (2012). Inbound Open Innovation Activities in High-Tech SMEs: The Impact on Innovation Performance. Journal of Small Business Management 2012 50(2), 283–309.
  • Sydänmaanlakka, P. (2009). Jatkuva uudistuminen: Luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen.Hämeenlinna. Talentum Media Oy. 293 s.